Loominguline koostöö Eesti filmitegijate vahel
Hea filmitegija!
Filmitegemise juures mängib koostöö kahtlemata olulist rolli. Film valmib mitme loovisiku koostöös, kus igaüks panustab loominguliselt teose valmimisse. Koostasime küsitluse, et uurida filmitegijate rõõme, muresid ja soove.
Meil on hea meel, kui vastad kasvõi mõnele küsimusele. Sinu vastused aitavad meil ette valmistada meie järgmist konverentsi. Küsitlus on anonüümne.

3.-4. aprill 2020 toimub stsenaristikakonverents, mille peateemaks on loominguline koostöö - koostöö stsenaristi ja produtsendi vahel, stsenaristi ja režissööri vahel ning stsenaristide vahel (näiteks writers room). Sellega seoses soovime kuulda Sinu mõtted koostöö kohta: millised on olnud Sinu positiivsed ja negatiivsed kogemused, millest tunned puudust, mis on Sinu meelest vajalik hea koostöö sujumiseks?

Küsitlus on mõeldud eelkõige stsenaristidele, produtsentidele ja režissööridele, kuid teretulnud on ka teiste erialade esindajate mõtted!

Ette tänades,
Eesti Stsenaristide Gild

Kontakt: info@stsenaristid.ee
Sugu
Sinu amet *
Required
Tööstaaž audiovisuaalvaldkonnas *
Valdkond
Üldine rahulolu tööga audiovisuaalvaldkonnas
Hinne 1 - kasin, hinne 5 - suurepärane
1
2
3
4
5
Töövõimaluste leidmine
Töötingimused
Töötasu
Kindlustunne tööl
Töökoormus
Inimestevahelised suhted
Loominguline koostöö
Karjääriarengu võimalused
Eneseteostuse võimalused
Tunnustus
Üldine töökultuur
Kui rahul oled koostöö tegemise oskuste ja tasemega Eesti audiovisuaalvaldkonnas?
Hinne 1 - kasin, hinne 5 - suurepärane
Mida Sinu jaoks tähendab koostöö?
Vastamisel võib lähtuda järgmistest küsimustest: Millist rolli koostöö Sinu ametis mängib? Mida on Sinu meelest vaja hea koostöö tekkimiseks ja püsimiseks? Näiteks millised isikuomadused, tegevused, käitumisviisid hõlbustavad või takistavad (loomingulise) koostöö sujumist?
Your answer
Palun kirjelda positiivseid koostöönäiteid oma kogemuste põhjal. *
Your answer
Palun kirjelda negatiivseid koostöönäiteid oma kogemuste põhjal. *
Your answer
Sinu mõtted ja kogemused seoses tagasiside andmise ja vastuvõtmisega. *
Your answer
Stsenaristile: kui tihedalt teed koostööd produtsendi ja/või režissööriga?
Vastamisel võib lähtuda ka järgmistest küsimustest: milline on Sinu kui stsenaristi osalus filmi (või muu audiovisuaalteose) tootmis- ja järeltootmisfaasis? Kas tunned, et oled piisavalt kaasatud või soovid olla rohkem kaasatud? Kas (mitte)kaasamisel on Sinu jaoks olnud märkimisväärseid tulemusi või tagajärgi?
Your answer
Stsenaristidele: milline näeb Sinu meelest välja ideaalne koostöö produtsendiga?
Your answer
Stsenaristidele: milline näeb Sinu meelest välja ideaalne koostöö režissööriga?
Your answer
Stsenaristidele: milline näeb Sinu meelest välja ideaalne koostöö teise stsenaristiga?
Your answer
Teistele erialadele: milline näeb Sinu meelest välja ideaalne koostöö stsenaristiga?
Your answer
Kas Eesti filmitegijad mõtlevad piisavalt sellele, kuidas loominguline koostöö peaks toimima?
Kui palju mõjutab koostöö kvaliteet Sinu püsimist praegusel erialal?
Hinne 1 - ei mõjuta üldse, hinne 5 - mõjutab väga
Muud kommentaarid:
Your answer
Kui lubad meil saata täpsustavaid küsimusi, siis palun jäta oma e-posti aadress. (Sinu identiteet jääb meie teada.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy