Medlemsenkät om IT-supporten SeniorNet Växjö
Sedan 2012 har SeniorNet Växjös medlemmar erbjudits fri IT-support. Detta har varit möjligt tack vare stöd från staten genom sysselsättningsgarantin. Detta stöd upphörde den 1 februari 2018. SeniorNet har under det senaste året försökt hitta möjligheter till anställning för Peter, Lasse, John och Lotta.

Vi har nu fört samtal med en intressent som är villig att anställa våra tekniker. Denna enkät utgör en del av det beslutsunderlag som kommer att ligga till grund för en eventuell anställning av supportpersonalen.

IT-supporten kommer att drivas av ett socialt företag utan privat vinstintresse. Den vinst som uppstår, stannar i, och återinvesteras i företaget för att utveckla verksamheten och skapa trygga anställningsförhållanden. Det man har att ta ställning till utifrån det beslutsunderlag som SeniorNet presenterar är om företaget kan drivas med långsiktig hållbarhet.

För dig som SeniorNet-medlem innebär ett eventuellt övertagande att:
• IT-supporten kommer att avgiftsbeläggas.
• Supporttjänsten ger 50 procent i RUT-avdrag
• IT-supporten placeras i våra lokaler på Kronobergsgatan.

Vi är tacksamma om du vill fylla i enkäten. Vi vill ha ditt enkätsvar senast onsdagen den 18 april.
Dina svar hanteras anonymt.

Vad anser du är en rimlig timkostnad för supporttjänster? Priset anges efter RUT-avdrag.
Hur viktigt är det för dig att ha tillgång till IT-support?
Har du någon gång anlitat SeniorNets IT-support?
I vilken omfattning tror att du kommer använda IT-supporten under det kommande året
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms