แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานฐานข้อมูลและวารสาร (Accessing E-Databases and E-Journal Problem Report Form)
เนื่องจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับวิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย (LAN และ MU-wifi) และภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN) มาเป็นการใช้งานผ่านระบบ EZproxy เพียงช่องทางเดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากท่านพบปัญหาการเข้าใช้งานท่านแจ้งผ่านแบบฟอร์มนี้

ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
- E-mail : lisc@mahidol.ac.th
- Facebook (www.facebook.com/StangMongkolsukLibrary)
- Line official (@218yyaxq)
สถานภาพ (Your Status)
Clear selection
เว็บเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน (Web Browser)
Clear selection
ปัญหาในการเข้าถึงฐานข้อมูลหรือวารสารที่ท่านพบ (Database or E-Journal access problems)
ฐานข้อมูลหรือวารสารที่ท่านใช้งาน (Database or journal that you use)
ป้ญหาของฐานข้อมูลหรือวารสารที่ท่านพบในการใช้งาน (Using Database or E-Journal Problem)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งาน (Your Suggestion)
E-mail : Please leave your contact information and we will get back to you as soon as possible
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse