Bahagian Akaun / Kewangan

Borang soal selidik ini, adalah untuk mengkaji keperluan latihan yang diperlukan oleh Pegawai dan Kakitangan MDSB. Menganalisis sumber dan bahan yang diperlukan oleh kakitangan untuk menghasilkan kerja yang efektif. Selain itu juga, borang soal selidik ini membantu menilai kecekapan dan kompetensi pegawai dan kakitangan MDSB.
  This is a required question
  This is a required question
  Microsoft Office
  Emel / Internet
  Kursus Pengurusan Masa
  Kursus Pengurusan Dokumen & Rekod (MS Iso 9001:2000)
  Pengurusan Fail & Rekod
  Kursus Pengurusan Tatatertib
  Kursus Peraturan Perkhidmatan
  Kursus Pengurusan Hasil Dan Terimaan
  Kursus Pengurusan Perbelanjaan dan Pembayaran
  Bengkel Penyediaan Penyata Penyesuaian Akaun Amanah Dan Deposit
  Bengkel Pengurusan Aset
  Modified Budgeting System (MBS)
  Kursus Prosedur Kewangan
  Bengkel E-Perolehan
  Bengkel Teguran Audit
  Kursus Pelupusan Rekod Am Dan Kewangan
  Kursus Pengurusan Harta Awam / Modal
  Bengkel Pengurusan Aset Alih Kerajaan
  Pembangunan Modal Insan
  Kecemerlangan Kerjaya
  Pemikiran Kreatif
  Pembangunan Individu Dan Organisasi Berintegriti
  Kursus Pra PTK
  Please enter one response per row
  This is a required question