แบบสอบถามความคิดเห็น
การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
Email address
เพศ
ปัจจุบันประกอบวิชาชีพ
ประสบการณ์การทำงาน (ปี)
Your answer
หน่วยงานที่สังกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน
จังหวัด
Your answer
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มคุณสมบัติด้านคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาด้านอื่นๆ ที่มิใช่ด้านบริหารการศึกษา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบริหารการศึกษาจะต้องเป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ (การฝึกอบรม) ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จะต้องเป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ (การฝึกอบรม) ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพศึกษานิเทศก์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็น10 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมมีประสบการณ์สอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งด้านการบริหารในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็น 5 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 8 ปี เป็น 15 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็น 5 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็น 5 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็น 8 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์สอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ปี เป็น15 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็น10 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้มากขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีประสบการณ์สอน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็น10 ปี
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms