ΣΒΑΚ Δήμου Ηλιούπολης - Φορείς
Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για το Δήμο με σκοπό να καταγραφούν και να αποτυπωθούν πιθανά προβλήματα ή/και σκέψεις, απόψεις, προτάσεις σε σχέση με τη λειτουργία του σύστηματος μεταφορών και της κινητικότητας στο Δήμο Ηλιούπολης.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται μόνο σε εκπροσώπους των φορέων της πόλης
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο του φορέα που εκποσωπείτε :
Your answer
Σε κλίμακα από το 1 έως το 5, όπου 1 σημαίνει λιγότερο σημαντικό και 5 πολύ σημαντικό, παρακαλείσθε να ιεραρχήσετε το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές ενότητες.
1
2
3
4
5
Θέματα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο
Υποδομές Εναλλακτικών Μέσων Μετακίνησης (Περπάτημα,Ποδήλατο)
Δημόσιες Μεταφορές
Οδικές Υποδομές
Διαχείριση Στάθμευσης
Περιβάλλον και Ενέργεια
Διαχείριση Κινητικότητας
Υποδομές και Διαχείριση Εμπορευμάτων
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών
Θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των παραπάνω προβλημάτων άμεσο μέλλον στον φορέα σας και με ποιόν τρόπο ;
Your answer
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν πιστεύετε ότι ο φορέας σας θα μπορούσε να συνδράμει την πόλη να βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και αν ναι, με ποιον τρόπο;
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service