Test poziomujący z języka angielskiego
1. Test składa się z 95 pytań.
2. Test pozwala określić orientacyjny poziom znajomości j. angielskiego od A1 do B2.
3. Pytania ułożone są od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
4. Nie ma konieczności odpowiadania na wszystkie pytania.
5. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
6. Zgodność odpowiedzi wyświetlana jest zaraz po ukończeniu. Możesz samemu wyliczyć swój wynik (ilość poprawnych odpowiedzi) albo napisać do nas, a obliczymy Twój wynik za Ciebie i wyślemy w ciągu 3 dni roboczych.
7. Poziom znajomości j. angielskiego możliwy jest do określenia na podstawie poniższej legendy:

0-25 A1
26-50 A2
51-70 B1
71-95 B2 Advanced

8. Rozwiązanie testu nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na kurs. W celu zapisu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny lub email w celu otrzymania karty zgłoszenia.
9. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: biuro@sitraxecole.eu lub +48 669 751 200
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu
Grupa wiekowa: *
Wiek:
Pora zajęć: *
Required
1. _____ name is Helen.
Clear selection
2. They ______ from Italy.
Clear selection
3. ______are you from?
Clear selection
4. What do you do? I'm ________ student.
Clear selection
5. Joseph _____ at five o’clock.
Clear selection
6. _____ you like this movie?
Clear selection
7. We _____ live in a house. we moved in a flat.
Clear selection
8. Tuesday, Wednesday, Thursday,_______
Clear selection
9. ______she work here?
Clear selection
10. Have you _____a pet?
Clear selection
11. we don’t have _____ milk.
Clear selection
12. ______ some money here.
Clear selection
13. We _______ got a parking place
Clear selection
14. Those pants are very_____
Clear selection
15. Have you got a pen? Yes, I _____.
Clear selection
16. It is a crowded, _____city.
Clear selection
17. We_____ at the park yesterday.
Clear selection
18. I ______ here for a while ago.
Clear selection
19. I didn’t ______ gloves.
Clear selection
20. The bank was _____ busy.
Clear selection
21. Do you prefer the blue______?
Clear selection
22. she _______ to Mexico on vacation.
Clear selection
23. Yesterday was the ______ of March
Clear selection
24. I ______ play Golf at the weekend.
Clear selection
25. she______ in a sofa at the moment.
Clear selection
26. My sister is older _____ me.
Clear selection
27. her house is _____ most beautiful in the neighborhood.
Clear selection
28. she is the ______ interesting of the contest.
Clear selection
29. the phone’s ringing: _______answer it.
Clear selection
30. Do they ______ Opera or modern music?
Clear selection
31. I have _______lunch.
Clear selection
32. I’ve never met a famous person________.
Clear selection
33. The _______ have seen it before.
Clear selection
34. _______ is a very good and relaxing hobby.
Clear selection
35. Has she ever ______on the caribbean holiday?
Clear selection
36. We can’t ______ another language unfortunately.
Clear selection
37. I ______ pay for the flight ticket.
Clear selection
38. Jhon_______to the Barber shop every 2 weeks.
Clear selection
39. Sara and my wife ________ Beach volleyball now.
Clear selection
40. They haven’t got _______ birthday present.
Clear selection
41. _____i go to the park now? No!, do the laundry first.
Clear selection
42. I’d like a _______ of orange juice, please.
Clear selection
43. Laura is ______ than me.
Clear selection
44. there is a blue Jeep in the next corner_______ Jeep belongs to my cousin.
Clear selection
45. ______ your jumper. It’s a bit too hot.
Clear selection
46. My new flat has central ______ so it’s really warm.
Clear selection
47. when you give somebody something, e.g a drink, you say ‘’_______’’
Clear selection
48. _______ to my party this weekend?
Clear selection
49. _______ has ever treated me like this before.
Clear selection
50. I love this song. ______ do I.
Clear selection
51. We are going _____ in Colombia next month.
Clear selection
52. This is the Disco ______ we came last Saturday.
Clear selection
53. Have you ever ______ in a concert?
Clear selection
54. I feel ______ when i’m with you than being alone.
Clear selection
55. It looks _____ than what i though.
Clear selection
56. would you show me the way _______?
Clear selection
57. Do you know what________?
Clear selection
58. Were they ______ to get there on time?
Clear selection
59. For our own safety we_____wear a seatbelt in the car .
Clear selection
60. She has lived in this city______ four years.
Clear selection
61. I _____ work in that Shopping Center.
Clear selection
62. If i’m not wrong, _______ rain tomorrow.
Clear selection
63. She ______ like her sister.
Clear selection
64. ______ does your father look like?
Clear selection
65. We’ve got_______many disagreements.
Clear selection
66. If we get up earlier, _______ the train.
Clear selection
67. He ______ to move on to another city.
Clear selection
68. I’m studying ______ to pass the exam.
Clear selection
69. We’re writing _______ ask you to explain.
Clear selection
70. They were saying that most of the problems_____ by teenagers.
Clear selection
71. Where _______ to go on the weekends?
Clear selection
72. Baseball ______ in many countries.
Clear selection
73. We were _______principal gate.
Clear selection
74. I ________ dinner when you called.
Clear selection
75. Is your health ______ better?
Clear selection
76. She could play the piano______ she could walk.
Clear selection
77. There was a bad weather and the flight was cancelled, so we _____.
Clear selection
78. The problem was ______solved.
Clear selection
79. we had a traffic jam but i ______ get home.
Clear selection
80. I had not _______ watched the sports.
Clear selection
81. We arrived at the station, but the train _____ earlier.
Clear selection
82. I ________ English for two and half year before i went to europe.
Clear selection
83. If i _____ enough money, i’d buy a house.
Clear selection
84. it ______ correctly.
Clear selection
85. If you had been ______ , we wouldn’t have had this accident.
Clear selection
86. It______ be possible some time in the future.
Clear selection
87. Football sports then _______having more spectators.
Clear selection
88. I ______ to cook earlier than expected.
Clear selection
89. They ______ an old picture of the place.
Clear selection
90. We ______ we had been able to meet her.
Clear selection
91. She’ll has taken her exams _____ this time next month.
Clear selection
92. I don’t think thigs will go well in my work ______ try harder.
Clear selection
93. Which ingredients did you use to me _____ a good meal?
Clear selection
94. She ______ to drive me home when finish working.
Clear selection
95. They _____heard us coming, we were making too much noise.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy