Thousand Buddhas Empowerment
พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธ 贤劫千佛灌顶
Organized By Rangjung Yeshe Thailand
โดยท่านพักชก รินโปเช By Kyabgön Phakchok Rinpoche
วัน จันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557
เวลา 19.00 -21.00 น.
สถานที่: ห้องบัคคารา ชั้น 2 โรงแรมตะวันนา บนถนนสุรวงศ์ สีลม กรุงเทพ

Time: 7:30pm-9:00pm on November 24, 2014

Venue: Baccarat Room 2nd Fl., Tawana Bangkok Hotel 80 Suranwongse Road, Bangkok, 10500, Thailand

Thousand Buddhas Empowerment
This rarely given, unique empowerment, was arranged by Jamgon Kongtrul, one of the most famous non-sectarian Buddhist master in the 19th century, and a contemporary of Chokgyur Lingpa. In order to tame the beings of this Jambudvipa continent who are extremely difficult to tame, Thousand-Arm Avalokiteshvara manifested one thousand chakravatins (universal monarchs) from its arms, and one thousand Buddhas in this Fortunate Aeon from its thousand eyes. Although the thousand Buddhas of this aeon is of a single essence of Avalokiteshvara’s enlightened wisdom, each of them will manifest distinctly and separately, appearing at different times to tame sentient beings. At the beginning, each Buddha will give rise to the altruistic mind of enlightenment, in the middle, they will perform the compassionate acts of bodhisattavas, and in the end, they will manifest enlightenment activities beyond our ordinary concepts. This year, Phakchok Rinpoche has kindly agreed to bestow this empowerment in Thailand.
พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธ
พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธนั้นมีการจัดขึ้นไม่บ่อยนักจึงค่อนข้างจะพิเศษ ริเริ่มโดย ท่านจัมกอน คองตรุล หนึ่งในคุรุชาวพุทธที่ไม่นิยมการแบ่งแยกนิกายอันโด่งดังที่สุดแห่งศตวรรษที่ 19 (ยุคเดียวกับท่านชกจูร์ ลิงปะ)

เพื่อที่จะสยบสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งยากที่จะถูกกำราบลงได้ในชมพูทวีป พระอวโลกิเตศวร(กวนอิม)พันกรได้เสกให้พระหัตถ์ทั้ง 1,000 ของท่านกลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และเสกให้พระเนตรทั้ง 1,000 ของท่านกลายเป็น พระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ของภัทรกัปนี้ (อ้างอิง: http://goo.gl/OlwVI0)

ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ของภัทรกัปนี้ล้วนกำเนิดมาจากจุดเดียวกัน นั่นคือพระมหาปัญญาธิคุณอันนำไปสู่การตรัสรู้ของพระอวโลกิเตศวร พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต่างจุติลงมาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและเป็นอิสระต่อกัน แต่ละพระองค์ทรงปรากฎตัวในแต่ละยุคที่ต่างกันออกไปเพื่อที่จะสยบสรรพสัตว์ในแต่ยุคแต่ละสมัย

เริ่มแรก พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะทรงเจริญโพธิจิตหรือจิตที่มุ่งมั่นไปสู่การตรัสรู้เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้อื่น ต่อมาพระองค์ก็จะใช้พระมหากรุณาธิคุณในทรงภารกิจต่างๆ ของพระโพธิสัตว์ และท้ายสุด พระองค์ทรงภารกิจต่างๆ ดังผู้ที่บรรลุแล้วพึงกระทำ ซึ่งจะอยู่นอกเหนือความเข้าใจของสามัญชน

ในปีนี้ ท่านพักชก รินโปเชได้เมตตาที่จะจัดพิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธในประเทศไทย

贤劫千佛灌顶
此独特且甚少赋予之灌顶是由19世纪与秋吉林巴大伏藏师齐名之不分教派大师; 蒋贡公楚所编辑。

为了调服于南瞻部洲难以调服之众生,于此贤劫中, 千手千眼观世音菩萨由其千手化现出千位转轮王; 千眼中化现千位诸佛。虽然此劫中千佛本质上皆为观世音菩萨证悟智慧所显现,但分別因应不同时代化现以调服众生。 于初, 诸佛发起利他菩提心; 于中, 行持大悲菩萨行誼; 最后, 示現凡夫不可思議之覺悟事業。

今年。帕秋仁波切慈悲地允许于泰国赐予此灌顶。

Name *
ชื่อ
Your answer
surname *
นามสกุล
Your answer
Email *
อีเมล
Your answer
สถานที่ / Location
โรงแรมตวันนา (Tawana Bangkok Hotel)
ชื่อเดิม : โรงแรมตะวันนา รามาดา (Tawana Ramada Hotel) ณ ห้องบัคคารา(ชั้น2)
ที่ตั้ง : 80 ถนนสุริวงศ์ บางรัก, สีลม/สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10500

โรงแรมตะวันนา ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ สีลม ศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพ
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

โทรศัพท์: 02-3843939

• ดูแผนที่ : http://goo.gl/maps/hftLl

Bacara room, 2nd Floor,Tawanna Hotel

The Tawana Bangkok on Surawongse Road is just footsteps away
from the city’s skytrain BTS Silom station and MRT subway Rama 4 station.

Nearby expressways, afford easy access to Bangkok’s convention
and exhibition centers as well as Suvarnabhumi International Airport
which is only 35 kilometers away.

TEL : (+66)2-3843939

• Maps : http://goo.gl/maps/hftLl

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service