Upitnik za savjetodavce / savjetnike
Poštovani/a,

Ovaj upitnik služi za prikupljanje informacija potrebnih za kompletiranje profila savjetodavaca / savjetnika* i analizu njihovih potreba za edukacijom.

Vaši profili će putem AgMENTOR platfome biti na raspolaganju razvojnim projektima, donatorskim agencijama, kolegama savjetodavcima i privatnom sektoru (kompanijama, zadrugama i udruženjima, individualnim poljoprivrednim proizvođačima). Podaci će biti predstavljeni tabelarno i na karti savjetodavaca / savjetnika.

Ocjena potreba koristiće se za planiranje treninga trenera, studijskih putovanja i drugih vidova podrške razvoju usluga savjetovanja u sektoru poljoprivrede u BiH. Istraživanje sprovodi USAID/Sweden FARMA II projekat.

Popunjavanje ovog upitnika traje oko 10 minuta. Za eventualna pitanja molimo vas obratite nam se putem email adrese info@farmabih.ba

* Pod pojmom savjetodavac mislimo na pružatelje savjetodavnih usluga u poljoprivredi, agrobiznisu i ruralnom razvoju

Vaš profil
Svi savjetodavci koji popune profil biće besplatno predstavljeni na portalu AgMENTOR.
Vaše ime i prezime: *
Your answer
Kontakt telefon: *
Your answer
E-mail adresa: *
Your answer
Opština/općina ili grad prebivališta: *
Your answer
Nivo stručnosti
Vaš trenutni angažman
Eventualne napomene u odnosu na prethodno pitanje
Your answer
Organizacija / služba* u kojoj radite:
* Na AgMENTOR platformi biće dostupna mapa savjetodavaca, na kojoj će biti predstavljeni individualni profili savjetodavaca, počev od kriterija podsektora u kojem savjetodavac djeluje. U tabelarnom prikazu i na profilima ćemo predstaviti sve ostale podatke, uključujući i organizaciju / službu iz koje dolazite.
Your answer
Recite nam više o svom radu!
Oblast savjetovanja *
Možete označiti više od jednog odgovora.
Required
Ukoliko ste na prethodnom pitanju označili da djelujete kao poljoprivredni savjetodavac, molimo navedite konkretnu oblast (ili više njih) koju pokrivate:
Za svaku od prethodno navedenih oblasti molimo navedite više detalja
Na primjer, ukoliko ste označili voćarstvo, ovdje navedite da li se radi o krošnjastom ili jagodastom voću, te konkretno o kojim kulturama (jabuka, malina, itd.)
Your answer
Ukoliko djelujete kao agrobiznis savjetnik, molimo pojasnite koja su polja vaše ekspertize:
Po potrebi pružite više detalja za vaš odgovor na prethodno pitanje:
Your answer
Ukoliko djelujete kao savjetnik za ruralni razvoj, molimo precizirajte oblasti vaše specijalizacije
Po potrebi dopunite svoj odgovor na prethodno pitanje sa odgovarajućim detaljima:
Your answer
Geografsko područje Vašeg djelovanja:
Označite sve što je primjenjivo!
Po potrebi navedite regije ili opštine/općine u kojim djelujete, ukoliko djelujete na užem geografskom području:
Your answer
Obrazovanje i radno iskustvo
Ako vam je lakše, možete preskočiti ovu sekciju i poslati nam svoj CV na adresu info@farmabih.ba
Šta ste odlučili? *
Molimo navedite nivo vaše stručne spreme:
Institucija kod koje ste stekli najviši stepen obrazovanja:
Naziv i sjedište institucije, naziv programa, usmjerenje?
Your answer
Više detalja:
Period obrazovanja, datum sticanja diplome (godina), stečeno zvanje
Your answer
Certifikati i relevantne obuke:
Molimo navedite detalje o eventualnim certifikatima koje ste stekli mimo formalnog obrazovanja, kao i o relevantnim obukama koje ste prošli u posljednjih pet godina (naziv institucije, naziv programa, trajanje, period i drugi relevantni detalji)
Your answer
Profesionalno iskustvo:
Hronološkim redoslijedom od sadašnje pozicije unazad opišite svoje relevantno profesionalno iskustvo (period, institucija, pozicija)
Your answer
Dopunske informacije
Vaš profil je gotovo kompletiran!
Ukoliko nam želite nešto naglasiti ili na nekom od pitanja niste našli adekvatan odgovor među ponuđenim opcijama, molimo Vas da nam to ovdje kažete:
Your answer
Kratka analiza potreba savjetodavaca
Ove informacije ćemo koristiti za kreiranje programa obuke i organizaciju studijskih putovanja.
Molimo navedite top 3 teme iz kojih Vas zanima daljnja edukacija:
Your answer
Molimo označite vaš interes za navedenim vidovima edukacije u naredne tri godine: *
Da
Ne
Daljnja profesionalna obuka
Certifikacija
Daljnje formalno obrazovanje
Ukoliko ste na prethodnom pitanju rekli da vas zanima daljnja profesionalna edukacija, molimo precizirajte:
Da
Ne
Prilagođena obuka kraćeg formata (do 8 sati)
Prilagođena obuka kraćeg formata (do 30 sati)
Kontinuirana profesionalna edukacija KPE (30-50 h)
Program cjeloživotnog učenja LLL (50 h i više)
Koji bi bio Vaš preferirani metod učenja?
Možete odabrati više opcija
Ukoliko vas zanima certifikacija određenih vještina, molimo precizirajte o čemu se radi:
Da
Ne
Certifikacija savjetodavca agronomije
Certifikacija za određeni standard
Certifikacija iz poslovnih tema (npr. finansije)
Certifikacija iz oblasti ruralnog razvoja
Nešto drugo (pojasnite ispod)
Po potrebi dopunite Vaš odgovor na prethodno pitanje sa odgovarajućim detaljima:
Your answer
Ukoliko Vas zanima nastavak formalnog obrazovanja, molimo navedite o kakvom programu se radi:
Na primjer master program, magisterij, doktorat, post-doktorat - navedite oblast.
Your answer
Napomena!
Uključivanje javnog profila savjetodavaca/savjetnika na AgMENTOR platformu bazirat će se na evaluaciji obrazovanja i profesionalnog iskustva u odnosu na kriterije definirane od strane AgMENTOR tehničkog komiteta za savjetodavne usluge.

IZJAVA O PRIHVATANJU ODGOVORNOSTI I SAGLASNOST ZA OBJAVU PODATAKA:

Pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u formularu tačni i da u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju stvarno stanje. Dajem saglasnost za javnu objavu ovih podataka na AgMENTOR platformi, te se slažem da nosioci aktivnosti i vlasništva AgMENTOR platforme ne snose nikakvu odgovornost za tačnost navedenih podataka.

Da završite sa popunjavanjem ovog dijela upitnika kliknite na plavo dugme ispod!

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms