ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตรขั้นสูง PADI Enriched Air Diver Nitrox
ใบสมัครเรียนดำน้ำหลักสูตร PADI Enriched Air Diver Nitrox

ผู้สมัครเรียน กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

ขอบคุณครับ
www.sainamtalay.com
Tel. 094-7878-555

รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
ชื่อ-สกุล และ (ชื่อเล่น)
คำตอบของคุณ
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
คำตอบของคุณ
วัน-เดือน-ปีเกิด
คำตอบของคุณ
อายุ
คำตอบของคุณ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คำตอบของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
คำตอบของคุณ
Email
คำตอบของคุณ
จบหลักสูตรดำน้ำขั้นสูงสุดจากสถาบันดำน้ำสากล ?
วุฒิบัตรการดำน้ำสูงสุดที่มี
กรุณาแจ้งช่วง วัน เดือน ปี ที่นักเรียนสะดวกและสามารถเรียนได้
ทั้งนี้ทางผู้สอนจะแจ้งการยืนยันวันเวลากับทางผู้เรียนอีกครั้งหลังจากได้รับใบสมัคร
คำตอบของคุณ
กรุณาแจ้งสถานที่ที่มีความประสงค์จะฝึกในทะเล
กรณีช่าอุปกรณ์กรุณาระบุน้ำหนักและความสูง เพื่อเช็ค Size อุปกรณ์ BCD และ Wetsuit
ตัวอย่าง ความสูง cm. / น้ำหนัก kg. เช่น 160/5
คำตอบของคุณ
กรณีช่าอุปกรณ์กรุณาระบุเบอร์รองเท้า เพื่อเช็ค Size Fin
ตัวอย่าง เบอร์รองเท้าเป็นเลข 2 ตัว เช่นเท้าเบอร์ 40
คำตอบของคุณ
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google