แบบประเมิน โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
*****************************************************************
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดงานได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms