BZT TURAN AKADEMİ KONGRE DEPARTMANI | KVKK VE AYDINLATMA METNİ HK.
Veri Sorumlusu (Aşağıda ilk soruda belirtilmiştir)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Kongre Sekretaryası tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kongre tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kongre Katılım kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri    Veri İşleme Amacı    Hukuki Sebep
Kimlik Bilgisi     Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Katılım belgesi düzenlenmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetiminin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibinin yürütülmesi, Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,     6698 sayılı yasanın 5 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayanılarak işlenmektedir.
İletişim Bilgisi    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Katılım belgesinin iletilmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetiminin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibinin yürütülmesi,     6698 sayılı yasanın 5 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayanılarak işlenmektedir.
Deneyim Bilgisi    Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Katılım belgesi düzenlenmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetiminin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibinin yürütülmesi, Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,     6698 sayılı yasanın 5 inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz elektronik ve dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle yukarıda belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Aktarımı
Kongre tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kongre Katılım kapsamında hukuken yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına, savcılık, mahkeme, kolluk birimleri gibi adli ve idari merciilere yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi kongre web sitemizde yazan iletişim bilgilerinden iletmeniz halinde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kongre tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
haklarına sahiptir.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy