แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Email address
โปรดทำเครื่องหมาย / ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
Required
2. อายุ
Required
3. การศึกษา
Required
4. สถานภาพการอยู่อาศัย
Required
5. สถานภาพในครอบครัว
Required
6. อาชีพ/การทำงาน
7. รายได้ครัวเรือน/ปี
Required
8. ท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ หรือไม่
Required
9. เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ
Required
10. ท่านต้องการฝึกอาชีพ สาขาวิชาชีพใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
www.nfe-opec.com
0 2282 3185 , 0 22829635
e - mail : nfe.promote@gmail.com
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms