Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης

Συμπληρώστε τα στοιχεία που αφορούν τη βιβλιοθήκη και το προσωπικό της. Αν η βιβλιοθήκη σας διαθέτει παραρτήματα, παρακαλούμε συμπληρώστε ένα ερωτηματολόγιο για κάθε παράρτημα.

  Captionless Image

  Η Βιβλιοθήκη

  Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την νομική μορφή της Βιβλιοθήκης και τη συλλογή της.
  This is a required question
  This is a required question
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης

  Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, αναζητώνται κάποια στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question