TALLER: COM CREAR UN JARDÍ MEDICINAL ECOLOGIC - varies convocatòries de data.

En castellano a continuación..,

Idees per crear un jardí medicinal i buscar la autosuficiència en plantes medicinals. Introducció bàsica on Pau Pàmies compartirà els seus coneixements, tractant temes de reproducció i com fer esqueixos, com sembrar, com tractar amb productes naturals... Visita guiada, planta a planta, explicant el cultiu i anècdotes.

"En aquest taller explicarem com es cultiven i les seves curiositats de les principals plantes medicinals, mes comuns i importants, com la sembra, trasplantament, cultiu, malalties del cultiu, reg, abonament, disseny del jardí medicinal, llunes, recol·lecció, emmagatzematge, elaboració de remeis ... Farem una part de teoria i una part de visita al viver, perquè es pugui veure exactament com es multipliquen, recullen les llavors i agafar idees de com crear el vostre jardí medicinal."

Imparteix: Pau Pàmies Gràcia, tècnic especialista en horticultura i fructicultura i autònom agrari, gestionant projectes d'agricultura ecològica i biodiversitat, al llarg d'aquests darrers 17 anys. Actualment produeix herbes i llavors de medicinals i atén persones amb problemes de salut i emocionals.
Es lliurarà un petit dossier, explicant els detalls més importants. Es recomana portar paper i bolígraf.

Comença a les 16:00 amb durada de 3 a 4 hores.

Atenció: la confirmació de la inscripció és la pantalla posterior a "enviar formulari". Entre 5 i 10 dies abans de la celebració del taller realitzarem l'enviament d'un correu electrònic de confirmació de la celebració del taller.

-------

Recomanació fora de programa:
10:00 Visita guiada als vivers de la Dolça Revolució
11:00 Consulta grupal de temes de salut
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (places limitades, inscripció 10:00 en hivernacle)
12:00 Intercanvi de coneixements i testimonis sobre salut i curació.(en sala nau)

-o-o-o-

Col·laboració taller: 5 €

Com arribar al Ecocentre Pàmies: http://goo.gl/LU35In / Geolocalització amb Google Maps: Pàmies Hortícoles Balaguer

Visita virtual a vivers: http://goo.gl/QWbUbx --- botiga i espais formatius: http://goo.gl/yuPBhG

Les col·laboracions per assistència es podran realitzar a l’arribada.

*No et perdis l’oportunitat d’assistir al taller. Si no pots realitzar l’aportació prevista pots comunicar-ho de forma confidencial en el formulari, a l’apartat “comentaris”. Podem intercanviar per diferents tasques durant els preparatius.

En cas d’anul·lació de la inscripció, et demanem que ho comuniquis el més aviat possible.

Accés a agenda d'activitats Pàmies Vitae amb els propers tallers i activitats: http://goo.gl/D8y0qb

-o-o-o- / -o-o-o-

TALLER: COMO CREAR UN JARDÍN MEDICINAL ECOLÓGICO - varias convocatorias de fecha

Ideas para crear un jardín medicinal y buscar la autosuficiencia en plantas medicinales. Introducción básica donde Pau Pàmies compartirá sus conocimientos, tratando temas de reproducción y cómo hacer esquejes, cómo sembrar, cómo tratar con productos naturales... Visita guiada, planta a planta, explicando el cultivo y anécdotas.

"En este taller explicaremos como se cultivan y sus curiosidades de las principales plantas medicinales, mas comunes e importantes, como la siembra, transplante, cultivo, enfermedades del cultivo, riego, abono, diseño del jardín medicinal, lunas, recolección, almacenaje, elaboración de remedios... Haremos una parte de teoría y una parte de visita al vivero, para que se pueda ver exactamente como se multiplican, recogen las semillas y coger ideas de cómo crear vuestro jardín medicinal."

Imparte: Pau Pàmies Gràcia, técnico especialista en horticultura y fruticultura y autónomo agrario, gestionando proyectos de agricultura ecológica y biodiversidad, a lo largo de estos últimos 17 años. Actualmente produce hierbas y semillas de medicinales y atiende a personas con problemas de salud y emocionales.
Se entregará un pequeño dossier, explicando los detalles más importantes. Se recomienda traer papel y bolígrafo.

Comienza a las 16:00 con duración de 3 a 4 horas.

Atención: la confirmación de la inscripción es la pantalla posterior a "enviar formulario". Entre 5 y 10 días antes de la celebración del taller realizamos el envío de un email de confirmación de la celebración del taller.

-------

Recomendación fuera de programa:
10:00 Visita guiada a los viveros de la Dulce Revolución
11:00 Consulta grupal de temas de salud
12:00 Taller Farmaciola Pàmies (plazas limitadas, inscripción 10:00 en invernadero)
12:00 Intercambio de conocimientos y testimonios sobre salud y curación. (en sala nave)
-o-o-o-

Colaboración taller: 5 €

Cómo llegar a Ecocentro Pàmies http://goo.gl/LU35In / Geolocalización con Google Maps: Pàmies Horticoles Balaguer

Visita virtual a viveros: http://goo.gl/QWbUbx - tienda/espacios formativos: http://goo.gl/yuPBhG

Las colaboraciones por asistencia se podrán realizar a la llegada.

*No te pierdas la oportunidad de asistir al taller, si no puedes realizar la aportación prevista puedes comunicarlo de forma confidencial en el formulario, en "comentarios". Podemos intercambiar por labores diversas durante los preparativos.

En caso de anulación de la inscripción, te pedimos de comunicarlo con toda la antelación posible.

Acceso a agenda de actividades Pàmies Vitae con los próximos talleres y actividades: http://goo.gl/jP0OgT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image