Interessats Futurs Emprenedors Rurals 2020-2021
ONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD I TOT EL SEU PERSONAL ES COMPROMET TRACTAREM LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS S’ESTABLEIX EN EL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES UE 2016/679 (RGPD) I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS (LOPDGDD).

En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment autoritza al CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. De la mateixa manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les següents dades:

Responsable del tractament de les seves dades personals: CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD NIF: P2500093F C/ D'ÀNGEL GUIMERÀ, 28 25600 BALAGUER (LLEIDA). Telèfon: 973 448 933 EMAIL: leader@noguerasegrianord.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@noguerasegrianord.cat

Finalitat del tractament: Es tractaran les dades personals per l’organització i control d’assistència a les activitats organitzades i les imatges per a fer-ne difusió.

Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les seves dades seran tractades pel CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD, col•laboradors i prestadors de serveis.

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd@noguerasegrianord.cat, havent-se d'identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.

IMATGES: CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD informa que dins del marc de l’activitat en la que s’inscriu es poden captar imatges i que poden ser publicades per a fer-ne difusió. Inscrivint-se l’assistent/a autoritza a CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD la publicació de les seves imatges, captades dins el marc de l’activitat
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment al CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part del CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades pel CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD i podran ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, etc. CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA SEGRIÀ NORD es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
ESCOLA *
NOM I COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
COMARCA *
Havia sentit a parlar alguna vegada del projecte FER? *
Heu implementat FER el curs 2019-2020 o anteriorment? *
Estaria interessat en implementar FER durant el curs 2020-2021? *
Moltes gràcies per interessar-se en el projecte Futurs Emprenedors Rurals. L'informarem de les sessions informatives que realitzarem per a la difusió del projecte FER. Si té qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos a jguasch@noguerasegrianord.cat
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy