Ørsta og Volda Ballettskule
Søknadsskjema 2019/20

BINDANDE PÅMELDING FOR SKULEÅRET 2019/20.

DA DETTE ER RULLERENDE OPPTAK GJENNOM SOMMEREN 2019, KAN VI IKKE GARANTERE PLASS.

OPPTAK SKJER ETTERHVERT SOM PÅMELDING SENDES INN.
BESKJED OM OPPTAK SENDES EPOSTADRESSE.
Email address *
Fornamn elev: *
Your answer
Etternamn elev: *
Your answer
Status: *
Fødselsdato: *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobiltelefon elev:
Your answer
Mobiltelefon fakturakontakt: *
Your answer
Fornamn fakturakontakt: *
Your answer
Etternamn fakturakontakt: *
Your answer
Fornamn på annen føresett:
Your answer
Etternamn på annen føresett:
Your answer
Adresse: *
Your answer
Postnummer: *
Your answer
Poststed: *
Your answer
e-post elev:
Your answer
For skuleåret 2019/20 ynskjer eg slik undervisning: (kryss av)
Elevane bør starte med klassisk ballett før dei startar på jazzballett og contemporary.
ELEVKONTINGENT/KOSTNADAR FOR SKULEÅRET 2019/20.
Kontingenten gjeld per semester:

45 MIN PR VEKE 1600 KR
60 MIN PR VEKE 1750 KR
75 MIN PR VEKE 1950 KR
90 MIN PR VEKE 2100 KR
120 MIN PR VEKE 2650 KR
150 MIN PR VEKE 2950 KR
180 MIN PR VEKE 3250 KR
210 MIN PR VEKE 3400 KR
240 MIN PR VEKE 3650 KR
270 MIN PR VEKE 3700 KR
300 MIN PR VEKE 3700KR

Skulen får ikkje kommunal driftstøtte.
Ei kostymeavgift på kr 150 per elev kjem i tillegg til kontingenten for semesteret.
For Primary er det kostymeavgift berre i vårsemesteret.
Det vert gjeve ein syskjenrabatt på kr 100 per elev i semesteret.
Føresette må rekne med litt dugnadsarbeid i samband med framsyningane som skulen set opp.
Informasjon om treningsklede og sko finn de på heimesidene til ballettskulen.

UNDERVISNINGSSTAD
All undervisning skjer i Ørsta og Volda Ballettskule sine lokaler i 2. etasje på Tricobygget i Kyrkjegata 73 i Ørsta: https://goo.gl/maps/DcqwnRCHymA2
Der har skulen tre flotte studio.

PEDAGOGAR SKULEÅRET 2019/20
Analu Zidko i klassisk ballett og contemporary.
Felicia Goll-Rasmussen i jazzballett og hip-hop.

UTMELDING
Påmeldinga gjeld for heile skuleåret og er bindande. Dersom ein ynskjer å slutte, er det mogleg å unngå betaling for vårsemesteret om ein seier opp skriftleg innan 15. desember. Oppseiing skal meldast i brev eller i e-post til Ørsta og Volda Ballettskule: ballettskulen@yahoo.no. Ikkje sms eller fb.

Nye elevar kan vere med på dei to fyrste øvingane før påmeldinga er bindande. Ein må melde frå skriftleg dersom eleven ikkje tek imot plass, og dersom ein sluttar etter dei to fyrste prøvegongane. Utan skriftleg avmelding og oppseiing, må ein betale for semesteret.

Å VERE ELEV VED BALLETTSKULEN MEDFØRER OGSÅ FYLGJANDE:
Elevane kan verte filma/tekne bilete av i ulike samanhengar til bruk i media, på ballettskulen si heimeside og sosiale media. Dei som ønsker å reservere seg må gje skrifteleg melding om dette.

Elevane må rette seg etter ballettskulen sine ordensreglar. Dei finn de på heimesida til ballettskulen.
Elevane må rette seg etter ballettskulen sin timeplan og møte presis til timane.

Om elevane har planar om dansing på andre aktørar sine framsyningar, skal dette meldast og avtalast med pedagogane i ballettskulen. Dette gjeld ikkje for deltaking på UKM.

Ørsta og Volda Ballettskule har vintermatiné før jul og vårshow før sommaren. Desse reknast som del av undervisninga. Dersom ein elev vel å ikkje vere med på ei av desse, må ho/han rekne med å ikkje få fullt utbytte av undervisninga i tida før framsyninga.

For born med særskilde behov er foreldra sjølv ansvarlege for å syte for forsvarleg tilsyn i samband med sceneprøver, generalprøver og show.

Vi prøver å legge ut viktig informasjon på heimesidene våre og bed elevar og føresette fylgje med der: www.ballettskulen.no Og fylgj Ørsta og Volda Ballettskule på facebook: https://www.facebook.com/Ballettskulen/

Ørsta og Volda Ballettskule

Styret
*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Vassbotn-familien. Report Abuse