แบบฟอร์มการรับแจ้งความต้องการแก้ไขปัญหาและข้อควรปรับปรุงในการดำเนินการตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโรงเรียน *
Your answer
2. ประเภทโรงเรียน *
3. ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ที่
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ *
4. อยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *
โปรดระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *
Your answer
5. ปัญหาที่ต้องการแจ้ง *
Required
คำอธิบายรายละเอียดปัญหาที่ต้องการแจ้ง *
Your answer
6. ความต้องการให้ดำเนินการ *
Required
โปรดระบุความต้องการอื่นๆ
Your answer
7. การรายงาน *
8. ความเร่งด่วน *
9. ข้อมูลผู้ประสานงาน ชื่อ-สกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
หน่วยงาน/สังกัด
Your answer
ข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
อีเมล psni.quality@dld.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 077-272900
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service