ใบสมัครโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ชื่อ *
สกุล *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก *
คณะ *
สาขา *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
ชำระเงินผ่านธนาคาร *
จำนวนเงิน *
เลขที่อ้างอิง 2 (Reference NO./Ref.2:90000) *
วันที่ชำระเงิน (ในใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร) *
MM
/
DD
/
YYYY
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *
เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *
ศาสนา *
โรคประจำตัว
ประวัติการแพ้ยา
กรุ๊ปเลือด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th.