CM Plus Upitnik za učitelje/ice
Ovo istraživanje se provodi u sklopu projekta "Croatian Makers Plus - za darovitu djecu". Projekt je namijenjen darovitim učenicima partnerskih osnovnih škola te mu je cilj razviti njihove potencijale u STEM područjima primjenom robotike i automatike. Navedeno će se postići razvojem i provedbom individualiziranog rada za odgoj i obrazovanje, kroz sustavno poticanje za razvoj i napredak darovitih učenika osnovnih škola primjenom inženjerstva u STEM područjima te kroz razvoj kapaciteta za provedbu u 3 partnerske škole od kojih je jedna i Vaša škola.
STEM je akronim engleskih riječi Science, Technology, Engineering i Mathematics, odnosno Znanost, Tehnologija, Inženjerstvo i Matematika. STEM podrazumijeva prvenstveno tehnička i znanstvena područja odnosno znanja iz tih područja, ali STEM aktivnosti su izvrstan alat za postizanje još važnijih kompetencija: ključnih vještina kao što su vještine učenja, rješavanja problema, suradnje, komunikacije, kao i osobina ličnosti kao što su znatiželja, inicijativa, upornost, prilagodljivost, društvena i kulturološka svjesnost.

U ovom upitniku želimo vas pitati na koji način prepoznajete darovite učenike te kako potičete njihovu darovitost. Također nas zanima koje načine identifikacije darovitih učenika smatrate prikladnim, kao i vrste aktivnosti poticanja učenika koje bi bile primjerene. Ove informacije su nam važne kako bismo mogli razviti nove načine identifikacije darovitih učenika i pomoći im da svoju darovitost u nekom području razvijaju i budu što zadovoljniji u školi.

Što znači da je netko darovit? Općenito bi se darovitost mogla odrediti kao sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže iznadprosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi.

Molimo navedite školu u kojoj radite.
Your answer
Spol
Dob
Your answer
Koliko godina staža imate u području odgoja i obrazovanja.
Your answer
Radite li u razrednoj ili predmetnoj nastavi?
Ukoliko ste u razrednoj nastavi, kojem razredu trenutno držite nastavu
Ukoliko ste u predmetnoj nastavi, označite sve razrede u kojima držite nastavu.
Ukoliko ste u predmetnoj nastavi, navedite koji predmet/predmete podučavate
Your answer
Smatrate li da među vašim učenicima ima djece koja su darovita u nekom području?
Ako ste prethodno odgovorili potvrdno, što mislite u kojim su sve područjima daroviti? Molimo opišite kratko.
Your answer
Kakve oblike ponašanja primjećujete kao znakovite za darovite učenike?
Your answer
Što bi za vas podrazumijevala darovitost učenika u STEM području?
Your answer
Jeste li do sada identificirali darovite učenike? Ako da, kako?
Molimo Vas da navedete nazive upitnika koje ste koristili, ako ih se sjećate (npr. PROFNAD, PRONAD-U, PRONAD-R)
Your answer
Ukoliko ste prethodno naveli da ste koristili neke druge alate (osim upitnika) za identifikaciju darovitih učenika, molimo navedite koje ste alate koristili te ih ukratko opišite.
Your answer
Oslanjate li se na korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u Vašoj nastavi? Na primjer, dajete li učenicima zadatke ili zadaću za koju trebaju koristiti računalo, pretraživati Internet i slično.
Ukoliko ste do sada identificirali darovite učenike (npr. korištenjem alata zajedno s pedagoginjom/pedagogom, vlastitim opažanjem i sl.), jeste li provodili dodatne aktivnosti s njima?
Ukoliko ste odgovorili prethodno potvrdno molimo označite u kojim tematskim područjima ste koristili koje metode rada s darovitim učenicima.
Dodatna nastava iz školskih predmeta
Davao/la sam im dodatne materijale za rad kod kuće
Obogaćivanje nastave za darovite učenike, npr. na redovitoj nastavi proširenje gradiva darovitim učenicima zanimljivim materijalima ili izazovnim zadacima
Vodio/la sam izvannastavne aktivnosti iz područja mog predmeta
Priprema učenika za natjecanja
Vođenje skupine učenika talentiranih za moj predmet (npr. „Mladi matematičari“ i slično
Kulturne aktivnosti (ples, pjevanje, folklor, sviranje, gluma i slično)
Sportske aktivnosti (nogomet, plivanje, trčanje, gimnastika i drugi)
Tehnička kultura (izrada maketa, robotika, informatika i slično)
Područje Vašeg/ih predmeta koje podučavate tijekom redovne nastave
Dodatni komentar na prethodno pitanje, ukoliko nisu sve opcije obuhvaćene pitanjem:
Your answer
Biste li željeli da vi, učenik i roditelji znaju u čemu je to dijete darovito kako bi se mogle pružiti posebne aktivnosti u školi i izvan škole za razvijanje te darovitosti?
Na koji način bi vam bilo prihvatljivo da se u školi pokuša otkriti u čemu su pojedini učenici daroviti?
Smatrate li da se u vašoj školi nudi dodatna aktivnost za darovitu djecu? Ukoliko znate primjer, molimo navedite.
Your answer
Ukoliko bi škola nudila posebne dodatne aktivnosti za darovitu djecu, u kakvom obliku bi bio prikladan?
Ukoliko imate dodatan komentar, molimo navedite:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms