Registracija į AJC ir AJE tinklo susitikimą
Susitikimo data: š. m. spalio 30 d., 10:00 val.

SUSITIKIMO vieta: KAUNAS (tiksli renginio vieta bus pateikta atrinktiems asmenims).

Atrinkti dalyviai atvykę į renginį turės pasirašyti dalyvių sąraše, nurodant vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją, pareigas, kontaktus. Kitu atveju dalyviui maitinimo, salės nuomos išlaidos nebus apmokamos.

Kontaktiniai asmenys asmuo – Jaunimo reikalų departamento vyr. specialistė Gintarė Stankevičienė, gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. nr. 8 683 63179 ir vyr. patarėja Eglė Došienė, egle.dosiene@jrd.lt, tel. nr. 8 655 88322


1. Pildydama(s) šią anketą sutinku, kad:
1.1. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies e) punktu "tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas";

1.2. Asmens duomenys, pateikti šioje anketoje, būtų naudojami registracijai į renginį, dalyvių sąrašo sudarymui ir apibendrintai Jaunimo reikalų departamento statistikai apskaičiuoti, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.

1.3. Asmens duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, el. pašto adresas ir telefono numeris) pateikiami anketoje bus naudojami tik susisiekimui dėl renginio bei panaikinami po renginio.

2. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
2.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
2.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų;
2.3. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojams: Jaunimo reikalų departamentui, A. Vivulskio g. 5, 03162, Vilnius, juridinio asmens kodas 188681478. El. pastas info@jrd.lt, tel. nr. 8 634 08299.


*PrivalomaSutinku pateikti savo duomenis registracijos į renginį tikslais. *
Dalyvaujančio asmens vardas, pavardė *
Your answer
Atstovaujama organizacija / įstaiga, pareigos *
Your answer
Atstovaujama savivaldybė *
Your answer
Dalyvaujančio asmens el. pašto adresas *
Your answer
Dalyvaujančio asmens tel. numeris *
Your answer
Jus dominantys klausimai *
Your answer
Jei norite ar turite kuo pasidalinti su kitų organizacijų atstovais iš savo darbo su jaunimu kasdienybės - aprašykite.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JRD. Report Abuse - Terms of Service