14-04-2023 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I TARGI PRACY - POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY/ APPLICATION FORM/ ФОРМА ЗАЯВКИ/ ФОРМА ЗАЯВКИ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko / Surname / Прізвище / Фамилия *
Imię / Name / Ім'я / Имя *
Kraj pochodzenia / Country of origin / Країна народження / Страна происхождения *
E-mail: *
Nr telefonu *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji, w celu prawidłowej realizacji procesu kształcenia, a także w celach monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. / I agree to the processing of my personal data to the extent necessary for the recruitment process, in order to properly implement the education process, as well as for the purposes of monitoring, reporting and auditing of the project and to secure any claims. / Я погоджуюсь на обробку моїх персональних даних в обсязі, необхідному для процесу рекрутації, з метою належного здійснення навчального процесу, а також для цілей моніторингу, звітності та аудиту реалізованого проекту та забезпечення можливих претензій. / Я согласен на обработку моих персональных данных в объеме, необходимом для процесса рекрутации, с целью надлежащего осуществления учебного процесса, а также для целей мониторинга, отчетности и аудита реализованного проекта и обеспечения возможных претензий. *
Wyrażam zgodę na utrwalenie przebiegu wydarzenia oraz mojego wizerunku dla celów dokumentacji oraz w związku z działaniami promocyjnymi projektu. / I agree to consolidate the course of the event and my image for the purposes of the documentation and in connection with the promotional activities of the project. / Я погоджуюсь на фіксацію події та фіксацію себе на фото для цілей документації та у зв'язку з рекламною діяльністю проекту. / Я согласен на фиксацию события и фиксацию себя на фото для целей документации и в связи с рекламной деятельностью проекта. *
Captionless Image
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód. Report Abuse