Information inför säsongen 2023 till spelare och vårdnadshavare i P15-U19
GAIS Akademi har som ambition att ge dig optimala förutsättningar att uppnå din fulla potential som fotbollsspelare. Att vara en del av GAIS akademis elitverksamhet ställer dock höga krav på dig som spelare och person. I ett led att ytterligare utveckla vår verksamhet har GAIS beslutat att följande information skall ges till spelare och dess vårdnadshavare i klubbens elit-träningsgrupper på ungdomssidan (P15-U19) inför varje säsong.

I slutet av formuläret anger ni att ni läst och förstått informationen och minst en vårdnadshavare behöver ange att denna läst och förstått informationen. Om spelaren är över 18 år krävs inte vårdnadshavares godkännande.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Kombinationen elitsatsning i fotboll och skolgång
GAIS verkar för en väl fungerande skolgång eftersom föreningen ser det som del av vårt ansvar, men också för att vi tror det går hand i hand med utvecklingen som fotbollsspelare. Därför är det viktigt för varje spelare att planera vardagen väl för att få tid för både fotboll och skola.
Den avgörande betydelsen av sömn och kost
Givetvis är timmarna som spelaren spenderar på planen av yttersta vikt för en spelares möjlighet nå sin fulla potential, men även tiden utanför planen har en avgörande betydelse. En välplanerad vardag utgör grunden för en fotbollsspelare som vill nå eliten och det innebär sömn mellan 8-9 timmar per natt och en fullgod kost ur både mängd- och näringssynpunkt.
Semester och ledighet
Spelare i GAIS Akademi förväntas att förhålla sig till de möjligheter till ledighet som fotbollssäsongen erbjuder. I P15-U19 gäller särskilt höga krav där möjlighet för ledighet endast är 10-17 dagar under sommaren, 7-10 dagar efter höstsäsongens sista seriematch samt från 10 december till 8 januari. Exakta datum sätts av varje träningsgrupps huvudtränare efter att spelschemat fastställts. Om spelare av särskilda skäl har behov av att vara lediga utanför dessa datum hänvisas till perioder som inte sammanfaller med seriespel. Ansökan om ledighet av särskilda skäl skall ansökas via mail till huvudtränare senast tre månader innan tiden för begärd ledighet och eventuellt godkännande utfärdas av huvudtränare i samråd med akademichef. För spelare som under året skall fylla 15 år tas särskild hänsyn för begärd ledighet.

Om inte anvisade datum respektive begäran om ledighet respekteras är det inte möjligt att vara en del av GAIS elitförberedande verksamhet och spelaren ställer då sin plats i GAIS till förfogande.

Fotboll är ett lagspel
GAIS prioriterar spelare som är positiva, som arbetar hårt och målmedvetet vid varje träning och match och som är redo att bidra även till sina lagkamraters utveckling. Grunden för varje individs möjlighet till utveckling är en bra träningsmiljö och en sådan skapas med en grupp av spelare och ledare som jobbar tillsammans för att hjälpa varandra dit.
Ledar- och funktionärsuppdrag för spelare och föräldrar
Som aktiv i en förening krävs det att alla hjälper till för att hjälpa verksamheten framåt.  Lagen i U17, U16 och P15 behöver hjälp av föräldrar med transport till bortamatcher som understiger 10 mil. För längre resor i seriespel eller ligacup-spel bekostar GAIS buss. Spelare i U17, U16 och P15 ansvarar också för att ha med sig egen mat att äta innan match på de längre bortaresorna medan GAIS står för mat efter sådana matcher.

Spelare och föräldrar förväntas ställa upp som ledare och funktionärer vid följande tillfällen under året enligt nedan.

U19
1. Under sommaren bedriver GAIS fotbollsskola för pojkar och flickor mellan 5-12 år där spelare från U19 är ledare för barnen. Viss arvodering erbjuds.
2. Under höstlovshelgen (v.44) spelas ungdomscupen GO Fotboll och spelare från U17 och U19 är både domare och funktionärer. Viss arvodering erbjuds.

U17
1. Spelare är bollkallar och föräldrar bemannar kiosk, kassor och insläpp vid två hemmamatcher under GAIS A-lags försäsong i februari och/ eller mars. Laget delas in i två grupper så omfattningen är ett tillfälle per spelare och förälder.
2. Under höstlovshelgen (v.44) spelas ungdomscupen  GO Fotboll och spelare från U17 och U19 är både domare och funktionärer. Viss arvodering erbjuds.
3. Föräldrar ansvarar för att köra till bortamatcher som understiger 10 mil enkel resa. (GAIS står för buss vid längre resor)

U16 och P15
1. Spelare är bollkallar och föräldrar bemannar kiosk, kassor och insläpp vid två hemmamatcher under GAIS A-lags försäsong i februari och/ eller mars. Laget delas in i två grupper så omfattningen är ett tillfälle per spelare och förälder.
2. Föräldrar till spelare som skall fylla 15 år ansvarar för värdskap på familjeläktare, säljer 50/50-lotter, dela ut flyers etc vid tre hemmamatcher i serien för GAIS A-lag.
3. Föräldrar ansvarar för att köra till bortamatcher som understiger 10 mil enkel resa. (GAIS står för buss vid längre resor)
Tränings- och medlemsavgift samt övriga avgifter
För att kunna upprätthålla en bra kvalitet i vår fotbollsutbildning tar GAIS ut en träningsavgift utöver medlemsavgiften. Den går i huvudsak till kostnader för seriespel, domarkostnader, licensavgifter, ledarersättningar, bussresor, fastighet och plan samt mat i samband med matcher, utbildning samt administration för GAIS elitverksamhet för ungdomar.

Den totala avgiften för både medlems- och träningsavgift är 4000 kronor för U19, U17, U16 och P15. Fakturan skickas ut via mail i februari med möjlighet till delbetalning och betald avgift är en förutsättning för att få träna och spela i GAIS. Ingen återbetalning av avgiften sker om man väljer att sluta. Spelare som ansluter till något av GAIS lag från annan förening under säsongen (från den 1a juli och framåt) betalar halv avgift.

Spelare i U19 får träningskläder att låna som skall lämnas tillbaka vid årets slut, medan spelare i U17, U16 och P15 bekostar träningskläder samt match-shorts och match-strumpor för egen räkning. Totalt belopp för de obligatoriska träningskläderna (Träning: strumpor, shorts, byxor, t-shirt, tröja. Match: strumpor och shorts) för år 2023 är ungefär 1400 kronor. GAIS samarbetar med Stadium för inköp av material och beställningarna görs av spelare/ föräldrar själva utom i U19 där GAIS står för beställning. Länk till GAIS sida på Stadium: https://www.stadium.se/foreningar/1703281

GAIS betalar avgiften för de spelare som skall fylla 15 år och som tas ut till rikslägret i Halmstad. Övriga läger och samlingar anordnade av distrikt och region bekostas av spelaren själv och GAIS skickar ut faktura till berörda spelare efter lägret. Landslagssamlingar bekostas av SvFF.

Agenter och rådgivare
Till säsongen 2015 tog SvFF beslutet att avskaffa kravet på licensiering av agenter och rådgivare till fotbollsspelare. Det innebar att vem som helst gavs möjlighet att agera rådgivare och företräda spelare. Följden blev en markant ökning av personer som kallar sig rådgivare och många av dessa har också närmat sig och kontaktat allt yngre spelare. Precis som i andra branscher finns det både seriösa och oseriösa aktörer och på grund av de senare årens utveckling vill GAIS mana till stor försiktighet för spelare och vårdnadshavare när de kontaktas av personer som kallar sig rådgivare och/ eller agenter.

På grund av den problematik som varit och fortfarande råder återinförde Svenska Fotbollsförbundet licensieringskravet för agenter 2018. GAIS avråder därmed spelare och vårdnadshavare att ingå någon som helst form av avtal med aktörer som inte är registrerade som rådgivare och uppfyller krav ställda av SvFF. För att läsa mer om licensieringskrav och registrerade rådgivare hänvisas till SvFF:s länk: https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/spelarovergangar/formedlare/

Om en spelare eller vårdnadshavare blir kontaktad av en agent eller rådgivare under sina ungdomsår i GAIS, så kan denne kontakta sportchefen för akademins elitverksamhet. Föreningen har genom åren haft mycket kontakt med agenter och har en lång erfarenhet inom området.

Spel och matchfixning
Inom svensk fotboll har antalet misstänkta matcher för matchfixning ökat på senare år. En bidragande orsak är de möjligheter som spelbolag erbjuder på spel i fotbollsmatcher på lägre nivå som reservlags-- och juniorlagsmatcher. Idag finns det dessvärre internationella exempel på att matchfixare kontaktar unga spelare för att kunna knyta upp dem i framtiden, till exempel genom gåvor och andra förmåner. GAIS vill därför förtydliga och förmedla att att det:

1. Aldrig är tillåtet att spela på egen match
2. Att säga nej om man blir uppmanad av någon att lägga sig i matchen
3. Att prata med sin ledare som sedan tar kontakt med SvFF om man blivit kontaktad eller har information om någon annan som kontaktats av misstänkt matchfixare.

Läs på SvFFs sida om matchfixning: https://aktiva.svenskfotboll.se/spelare/vardegrund/matchfixing/

För de som önskar mer information om risker med spel och matchfixning, se RFs sida: www.minmatch.se
Ange nedan att ni läst och förstått ovanstående information
Minst en vårdnadshavares godkännande krävs.
Spelarens träningsgrupp *
Spelaren har läst och förstått informationen *
Required
Minst en vårdnadshavare har läst och förstått informationen *
Intyg om registrering och licens
Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare vara registrerade från och med det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher. Första gången spelaren ska registreras måste spelaren och spelarens vårdnadshavare signera ett intyg som ger föreningen rätt att ansöka om registrering för spelaren.

Alla spelare som är registrerade är automatiskt försäkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid skador som inträffar under träning, match och under resor till och från fotbollsplanen. Information om försäkringsvillkoren finns på följande länk: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll 

Spelaren och spelarens vårdnadshavare samtycker till att SvFF, inom ramen för sitt verksamhetsområde, publicerar namnet i olika media oavsett framställningsform och att spelarens personuppgifter får införas i Svenska Fotbollförbundets spelarregister.
Spelaren godkänner att GAIS (förenings-nr 08338) får ansöka om registrering och licens för spelaren *
Required
Vårdnadshavare till spelaren godkänner att GAIS får ansöka om registrering och licens för spelaren *
Godkännande av bild för publicering
GAIS träningsgrupper publicerar lagfoto och individuella foton på hemsidan. Foto kan även tas i andra sammanhang som under träning och match med syfte att göra hemsidan mer levande, för informationsblad eller trycksaker. Av olika anledningar kan det finnas skäl till att spelare/vårdnadshavare inte vill att bild publiceras, exempelvis om man lever under skyddad identitet. Ange nedan om ni godkänner att GAIS i olika sammanhang publicerar bild på spelaren.
Spelaren godkänner att spelarens bild får publiceras för GAIS verksamhet *
Vårdnadshavare till spelaren godkänner att spelarens bild får publiceras för GAIS verksamhet *
Uppgifter spelare och vårdnadshavare
Det är viktigt att ni anger korrekt e-mailadress då fakturan skickas till denna. E-mailadressen kopplas även till lagens information via hemsidan och lagets övriga aktiviteter. Kontrollera även telefon-nummer en extra gång då de används ifall GAIS snabbt behöver komma i kontakt med vårdnadshavare/ kontaktperson i samband med eventuella incidenter under träning eller match. GAIS behöver också uppgift om eventuell specialkost eller allergier för beställning av mat vid lagens bortamatcher. Minst en vårdnadshavares uppgifter krävs, men ange gärna båda.
Uppgifter spelare
Namn *
Person-nummer (ååååmmddnnnn) *
Telefon-nummer *
E-mail *
Specialkost/ Allergier
Uppgifter vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1 (om spelare är över 18 år skall kontaktperson anges) *
Telefon-nummer vårdnadshavare 1 *
E-mail vårdnadshavare 1 *
Namn vårdnadshavare eller kontaktperson 2
Telefon-nummer vårdnadshavare eller kontaktperson 2
E-mail vårdnadshavare eller kontaktperson 2
För eventuella frågor om informationen eller formuläret hänvisas till sportchefen för akademins elitverksamhet Kenneth Gustafsson: kenneth.gustafsson@gais.se
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy