Xerrada: Servei Atenció Integral LGTBI


DIA: 20 de maig
HORA: 19 h
LLOC: Plataforma ZOOM
Email *
Nom sentit: *
Cognoms: *
Sexe: *
Identitat de gènere: *
Edat: *
Municipi: *
CONSENTIMENT INFORMAT PER LA GRAVACIÓ D’IMATGES, VÍDEO I VEU PER L’AJUNTAMENT DE VIC: Autoritzo a la captació d'imatges de la meva persona, en vídeo, amb o sense veu, durant la xerrada “La pandèmia contra les dones”. Autoritzant així mateix, a utilitzar el material fílmic de la gravació de la meva imatge, veu, opinions, declaracions, comentaris o reaccions, per la seva divulgació i/o publicació en el canal Youtube de l’Ajuntament de Vic per tal que totes aquelles persones interessades, puguin visualitzar el seu contingut de forma diferida. *
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Vic. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Carrer de la Ciutat, 1,), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy