II Ruta Infantil 2019 | Concello da Estrada
Polo presente formulario, autorizo a que o neno referido no mesmo participe na Ruta Infantil organizada polo Concello da Estrada (en colaboración coa Peña Ciclista Bikestrada e o Clube Ciclista Estradense), que se celebrará o vindeiro día 14 de setembro de 2019 a partires das 10:30 horas, o cal irá acompañado por min durante toda a ruta, responsabilizándome do seu coidado durante o transcurso da mesma.

Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro dos medios ó alcance da sociedade e a posibilidade de que nestos poidan aparecer imáxenes do neno/nena a cargo durante a realización da actividade, e dado que o dereito á propia imaxen está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Ley 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ó honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxen e a Lei 15/1999, de 13 de Decembro, sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal.

O Concello de A Estrada solicita mediante o seguinte formulario a autorización ós pais ou tutores legais dos nenos/nenas para poder publicar aquelas imaxes que se poidan realizar durante a ruta e nas cales poidan aparecer, individualmente ou en grupo, os nenos/nenas.
D./Dña *
Your answer
NIF *
Your answer
En calidade de: *
Autorizo ó neno/nena:
Your answer
Cubrir tan só no caso de que sexa outra persoa distinta ó pai/nai ou titor legal quen acompañe ó participante arriba autorizado.
Autorizo a:
Your answer
Con NIF:
Your answer
Autorización Protección de Datos *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service