แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับเครื่องปรับอาการ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ70% ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
Email address *
ชื่อ-สกุล *
การศึกษา *
จังหวัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Education Institute. Report Abuse