"Utilitarian Method Research for Positive Change for the benefit of Disadvantaged Groups through Artistic Practices and Dialogue Between CSOs” Project / Sanatsal Pratikler ve STK'lar Arası Diyalog Aracılığı ile Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faydacı Metot Araştırmaları
Dear Participant,

The objective of this survey is to identify the methodologies to utilize the practice of arts as a tool for the benefit of disadvantaged groups. The answers will be kept anonymous and used for data collection and analysis. Participants have no legal responsibility for their engagements.

This survey will take approximately 5-10 minutes to complete. Please complete the survey by 25 March 2018, 17:00.

Thank you for your participation and input.

Sayın Katılımcı,

Bu anket çalışması, sanat pratiklerinin dezavantajlı grupların faydasına dönüştürebilecek methodları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma dahilinde verileri toplamak amacıyla kullanılacak olan bu ankette kişisel veriler (ad-soyad, telefon vb.) yer almamaktadır. Vermiş olduğunuz cevaplar tamamen bilimsel olarak kullanılacaktır. Katılımınızdan dolayı herhangi bir hukuki sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Vermiş olduğunuz cevaplar sadece araştırmacı tarafından değerlendirilecek olup, anket formlarındaki veriler istatistiki olarak analiz edilecektir.

Lütfen bu ankenti 25 Mart 2018 saat 17:00'a kadar cevaplayınız. Bu anketi cevaplamanız 5-10 dakika sürecektir.

Vermiş olduğunuz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz.

1.What is your age? / Kaç yaşındasınız? *
2. What is your gender?/ Cinsiyetiniz nedir? *
3.What is your city of birth? / Doğum yeriniz neresidir? *
Your answer
4. In which city do you live?/ Nerede yaşamaktasınız? *
Your answer
5. Which of the following best describes the field of your current occupation?/ Seçeneklerden hangisi şu anki işinizin en uygun tanımıdır? *
6. What type of institution/agency are you working for?/ Ne tip bir kurum veya kuruluşta çalışmaktasınız? *
7. Have you or your organization directly worked with Syrian refugees? / Siz veya bağlı olduğunuz kuruluş daha önce doğrudan Suriyeli mültecilerle çalıştı(nız) mı? *
8. Follow-up question: If yes or partially, can you briefly mention what your work with Syrian refugees entailed? / Yanıtınız evet veya kısmen ise, ek soru: Suriyeli mültecilerle çalışmanızın neyi içerdiğini kısaca anlatabilir misiniz?
Your answer
9. How would you define arts? / Sanatı nasıl tanımlarsınız? *
Your answer
10. What are the leading motivations for arts and artistic practices? / Sizce sanat ve sanatsal çalışmaların ana hedefleri nelerdir?
11. Do you agree with the following statement ?: Arts and artistic practices are a medium of universal communication to express ideas, emotions and feelings. / Şu önermeye katılır mısınız? : Sanat ve sanatsal çalışmalar farklı kültürlerden gelen ve farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurmasına aracı olur. *
12. Do you agree with the statement?: Arts and artistic practices have a great potential to contribute to positive social change / Şu önermeye katılır mısınız? Sanatın ve sanat çalışmalarının olumlu toplumsal değişime katkı sağlama potansiyeli çok yüksektir. *
13. Do you agree with the statement ?: Artistic practices are only for arts and not for saving the world / Şu önermeye katılır mısınız? Sanat çalışmaları dünyayı kurtarmak için değil, yalnızca sanat için yapılır. *
14. How has the Syrian Crisis impacted your life? / Suriye krizi hayatınızın en çok hangi alanını etkiledi? *
15. Can involving Syrian youth in artistic practices benefit disadvantaged Syrian Communities in Turkey? / Sizce Suriyeli gençlerin sanatsal çalışmalara katılmasının veya sanat hakkındaki bilgilerinin arttırılmasının olumlu toplumsal etkisi olur mu? *
16. Follow-up question: Could you please explain why/how? / Ek soru: Nedenini kısaca açıklar mısınız?
Your answer
17. Can involving Syrian youth in artistic practices benefit host communities in Turkey? / Sizce Suriyeli gençlerin sanatsal çalışmalara katılımını arttırmayı hedefleyen projeler/programlar göç alan topluluklara fayda sağlar mı? *
18. Follow-up question: Could you please why/how? / Ek soru: Nedenini kısaca açıklar mısınız?
Your answer
19. Do you think Syrian youth would be interested in participating in artistic practices? / Sizce Suriyeli gençler sanatsal çalışmalara katılmaya istekli olurlar mı?
20. Can art contribute to sustainable change? / Sizce sanat sürdürülebilir değişime katki saglayabilir mi? *
21. How can sustainable change be driven? / Sürdürülebilir değişim nasıl sağlanabilir?
Your answer
22. How can arts help to transform communities? / Sanat toplumları hangi yolla(rla) değiştirebilir?
Your answer
23. Do you think accessing arts and participating in artistic practices is a basic human right? / Sizce sanata erişim ve sanatsal çalışmalara katılım temel bir insan hakkı mıdır? *
24. Have you seen any artwork designed by/for disadvantaged groups? If yes, can you describe? Dezavantajli gruplar için/ tarafından tasarlanmış sanat eserlerine denk geldiniz mi? Geldiyseniz tarif edebilir misiniz?
Your answer
25. If you were to use the practice of arts to help disadvantaged populations, what kinds of activities would you undertake? / Dezavantajli gruplara yardım için sanatsal çalışmaları kullanacak olsanız, ne tür etkinlikler düzenlerdiniz? *
Your answer
26. If you were to engage Syrian youth through artistic practices, which artistic practice would you adopt?/ Eğer Suriyeli gençlerle sanatsal calışmalar yoluyla gerçekleşecek bir program düzenleseydiniz, hangi sanat alanını tercih ederdiniz?
Your answer
27. Would you be interested in contributing to a project that engages Syrian youth with artistic practices? / Suriyeli gençlere sanatsal çalışmalar yoluyla ulaşmaya çalışan bir projeye katkı sağlamak ister miydiniz? *
28. Follow up question: If yes, how would you contribute to such a project? / Evet ise, ek soru: Böyle bir projeye nasıl katkı sağlamayı düşünürsünüz?
29. How can artistic practices contribute to social change? / Sanatsal çalışamalar aracılığıyla toplumsal değişime ne bakımdan katkı sağlanabilir? *
Required
30. Optional : Do have any colleagues or contacts you think we should reach out to with this survey? If so, please share the names and email addresses of 2 colleagues you would like to refer. Optionally, please disclose your name, surname and let us know if it is ok to tell them that we received their contact information from you? /İsteğe bağlı: Anketi ulaştırmamızı isteyeceğiniz meslektaşlarınız veya bağlantılarınız var mı? Varsa, ulaşabileceğimiz iki bağlantınızın isim ve e-posta adreslerini aşağıya yazabilirsiniz.İsteğe bağlı olarak kendi isim, soyadınızı da aşağıda belirtebilirsiniz. Onlara ulaştığımızda iletişim bilgilerini sizden aldığımızı söylememizde bir sakınca var mı?
Your answer
31. If you would like to receive further updates from our project, kindly provide your e-mail address below.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms