แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2561
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service