Zgłoszenie na Forum Żywych Bibliotek, 4-6 marca Wrocław

Forum Żywych Bibliotek jest międzynarodowym wydarzeniem skierowanym do osób, które zorganizowały już Żywą Bibliotekę i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszerzyć wiedzę na temat metody Żywej Biblioteki. Forum jest również otwarte dla osób, które nigdy nie organizowały Żywej Biblioteki, ale myślą nad takim wydarzeniem w przyszłości. Udział w Forum nie zobowiązuje do zorganizowania Żywej Biblioteki, choć sugerujemy, aby zgłoszenia wysyłały osoby, które planują zrealizować takie wydarzenie. Zapraszamy nauczycieli/lki, edukatorów/rki z zakresu edukacji pozaformalnej, osoby zainteresowane tematyką praw człowieka.

Organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Diversja, koordynator sieci Żywa Biblioteka Polska. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu "Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie" w Programie Obywatele dla Demokracji, z Funduszy EOG. Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Udział w Forum jest bezpłatny - organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego 2016. W przypadku przekroczenia liczby chętnych osób, wybór uczestników/czek odbędzie się na podstawie informacji o motywacji do uczestnictwa w Forum, zawartej w zgłoszeniu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Możesz wybrać tylko jedną opcję
  This is a required question
  This is a required question
  Możesz wybrać tylko 1 warsztat
  This is a required question
  Wybierz dwa warsztaty
  This is a required question
  Wybierz dwa warsztaty
  This is a required question
  Możesz wybrać tylko jeden warsztat
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question