แบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระยะที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ดำเนินการภายใน 19 มกราคม 2561
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ระบบอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าใช้งานเพิ่มเติมเอง

  This is a required question

  3.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายเอง (เลือกได้หลายข้อ กรณีเช่าหลายค่าย) ให้ใส่หมายเลขตามจริง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question