من یک زن هستم، در زندانی به وسعت ایران من هم شکنجه شدم
اعلام دادخواهی و کیفرخواست زنان ایران علیه چهل سال شکنجه، بیحقوقی، آزار و اذیت جسمی و روانی، تجاوز جنسی و جنایتهای سازماندهی شده حکومتی

English in below

اسماعیل بخشی، شجاعانه و جسورانه از شکنجه هایی که در زندان جمهوری اسلامی شده بود پرده برداشت و دست به اقدامی زد که نه فقط به کیفر خواست و دادخواهی کارگران بلکه به جنبش دادخواهی و کیفرخواست عموم مردم ستمدیده ایران و زنان قوت بخشید.

حال من یک "زن" اعلام میکنم که در زندانی که چهل سال است جمهوری اسلامی برای جامعه ایران بخصوص زنان ایران ساخته است، من هم شکنجه شدم...

با کشیدن حجاب بر سرم به داخل یک سلول انفرادی فرستاده و شکنجه شدم...

به دلیل ایجاد رعب و وحشت در خیابانها، آزارهای خیابانی و شکنجه های روحی و روانی، با کوبیدن حجاب توسط پونز اکبر گنجی ها به سرم، و پرتاب سوزن ته گرد به صورتم توسط پاسدارهای موتور سوار، و ضرب و شتم ها توسط گشت های ارشاد و آمرین به معروف و ناهیان از منکر و بسیجی ها شکنجه شدم...

به دلیل فتنه انگاشتن من به عنوان یک زن بر اساس آیات قرآنی و هرزه خواندن من و جدا کردنم از مردان شکنجه شدم...

به دلیل زیرپاگذاشتن هویت انسانی ام بعنوان یک انسان آزاد و مستقل، بدلیل جنس دوم شمردن و کالا انگاری من، بدلیل سلب اختیار از من و گرفتن حق انتخاب در سبک زندگی، رابطه جنسی، گرایش جنسی و روابط شخصی و اجتماعی شکنجه شدم...

به دلیل ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن و کودک همسری شکنجه شدم...

به دلیل خرید و فروشم و قیمت گذاری من با مهریه و شیربها و تحقیر من با نفقه شکنجه شدم...

به دلیل الزام به تمکین به شوهر، و قانونی بودن تجاوز شوهرم به من، برای ارضاء نیاز جنسی اش شکنجه شدم...

به دلیل نداشتن حق طلاق و حق حضانت فرزندم شکنجه شدم... به دلیل اینکه شوهرم ایرانی نبود و فرزندم را بی هویت و بی شناسنامه خواندند شکنجه شدم...

به دلیل محرومیت از حضور در اماکن عمومی همچون استادیومهای ورزشی، محرومیت از اشتغال و تحصیل و فعالیتهای اجتماعی، ورزشی، هنری و فرهنگی و سفر شکنجه شدم...

به دلیل عدم حق شهادت و قضاوت شکنجه شدم...

به دلیل جنسیتم، نیمی از ارث بردم و شکنجه شدم...

در زندان با فحش های رکیک و جنسی، با تهدید و کابوس تجاوز شکنجه شدم...

برای آزادی فرزند دربندم، مورد توهین و تحقیر و ضرب و شتم قرار گرفتم و شکنجه شدم...

با خطبه های زن ستیزانه امامان جمعه و تحریک به اسیدپاشی به صورت زنان و فرو کردن چاقو به باسن زنان شکنجه شدم...

بدلیل ترنس یا همجسنگرا بودم زیر شلاق و زیر تجاوز گروهی وابستگان حکومت شکنجه شدم...

بدلیل رابطه خارج از ازدواج سنگسار شدم و یا با کابوس سنگسار شکنجه شدم...

من ندا آقا سلطان برای حق خواهی در کف خیابان کشته شدم...

برای درس عبرت اعدام شدم یا با کابوس اعدام شکنجه شدم...

زیر شکنجه ها در زندان به قتل رسیدم... من زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان زیر نظر بسیج زیر شکنجه و کشته شدم، من زهرا کاظمی در زندان زیر شکنجه کشته شدم... من ترانه موسوی، بعد از شکنجه و تجاوز جنسی، کشته و سوزانده شدم....

به دلیل تعرض ها و تجاوزهای گروهی وابستگان حکومت در کوچه و خیابانها و بازداشتگاهها و زندانها و دفاتر کارشان به من شکنجه شدم... من ریحانه جباری در مقابل تجاوزجنسی از خودم دفاع کردم و اعدام شدم، من زهرا نوید پور در مقابل تجاوز جنسی دادخواهی کردم و خودکشی شدم...

بدینوسیه ما زنان و امضا کنندگان این نامه، برای چهاردهه خشونت، جنایت و شکنجه سازماندهی شده قانونی، دولتی و قضایی و در یک کلام شکنجه، خشونت و جنایت سازماندهی شده حکومتی علیه زنان اعلام دادخواهی و کیفرخواست کرده و خواهان محاکمه تک تک آمرین و عاملین چهار دهه زن ستیزی در ایران، در دادگاههای علنی و عادلانه بین المللی با نظارت مجامع مدافع حقوق انسانی هستیم. مردم ایران، زنان ایران شایسته یک زندگی انسانی و یک جامعه آزاد و برابر و سکولار هستند و برای همین آرمان، در یک جدال طبقاتی و روزمره با وضعیت موجود و مسببین آن به مبارزه خود ادامه میدهند. لذا ما با مطرح کردن کیفرخواست زنان که برخاسته از دل جنبش نوین رهایی زن و از مختصات یک انقلاب زنانه جاری در ایران است، با تمام قوا خواهان پایان دادن به بساط تحقیر و ظلم و ستم و شکنجه و خشونت و جنایت و بیحقوقی زنان و این چرخه زن ستیزی هستیم.

18 دی 1397
8 ژانویه 2019


فراخوان دهنده گان:

1. شیرین شمس- از مسئولین انقلاب زنانه

2. شیما بابایی- فعال مدنی

3. شعله پاکروان- مادر ریحانه جباری

4. مینا احدی- فعال حقوق انسانی، فعال حقوق زنان

5. شاپرک شجری زاده- از دختران خیابان انقلاب

6. شهناز اکملی- مادرمصطفی کریم بیگی کشته شده شش دی 88

7. معصومه نعمتی- مادر آتنا دائمی زندانی سیاسی

8. حسین دائمی- پدر آتنا دائمی

9. لیلا میرغفاری- فعال حقوق زنان

10. شهین مهین فر- مادر امیرارشد تاجمیر کشته شده شش دی 88

11. شیوا گنجی- روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان

12. مهتاب قربانی- نویسنده و شاعر و فعال حقوق بشر

13. شیوا محبوبی- فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

14. مرسده قائدی- از فعالین جنبش دادخواهی و ایران تریبونال

15. سکینه باقری- از کمپین من هم شکنجه شدم


کانال تلگرام: https://t.me/enghelabezananeh

آدرس تماس در تلگرام: @sjktamas

*برای امضا و حمایت از این کیفرخواست به صفحه دو بروید*


Translated from Farsi by Jamshid Hadian

I am a woman imprisoned in a prison as vast as Iran for the past 40 years;
and ‘I Have Been Tortured Too’

The following is Iranian women’s appeal for justice and their indictment against 40 years of torture, physical as well as emotional abuse, sexual assault, rape, and state organized- and sanctioned crimes.

Esmaail Bakhshi, a labor leader, was brave and audacious enough to reveal the tortures he had been subjected to while in the custody of the terrorist Islamist regime in Iran. He thereby strengthened the voice of the oppressed but justice-seeking workers, women and the masses at large.

Now, I, as a woman, declare that:

I have been tortured for 40 years in a hellish prison called Islamic Republic established 40 years ago to suppress the society, in general, and the women, in particular.

The Hejab that was forcibly pulled over my body was a solitary cell I was rammed into to be tortured.

The incessant intimidations on the streets, the assaults in public, the emotional abuse, the thumbtacks used to pin the Hejab onto my forehead, throwing tufts of pins at my face by passing motorcyclist Revolutionary Guards, being hit, assaulted and insulted by Modesty Patrols, Edifier Patrols, the Promotion- of- Good- and- Prevention- of -Evil Patrols, the Militia ( Basij), and so on and so forth, were all firmly there to torture me.

I was tortured for I was thought of as femme fatale, a licentious creature to be segregated from men according to Quran.

I was tortured for I was thought of as less than human, as a second class citizen, as a sex object.

I was tortured as I was deprived of the right to choose my personal relationships, my sexual relationship, my sexual orientation, my life style.

I was tortured for I was subjected to forced marriage and to child marriage.

I was tortured for I was bought and sold for bride price, dowry, etc.

I was tortured for I had to obey my husband in every way, and for I was the victim of legal marital rape.

I was tortured for I was deprived of the right to divorce, to child custody.

I was tortured for I was married to a foreign man, as a result of which my child would not be registered as an Iranian citizen for the reason of being born to non-Iranian father.

I was tortured for I was deprived of the right to enter stadiums, to travel abroad without my husband’s or father’s permission, to enter certain jobs and certain fields of education, to non-discriminatory employment laws, to do sports, social and cultural activities in the way of my choice.

I was tortured for I was not allowed to become a judge, and for my testimony being given half the weight of a man’s, and not even accepted for certain types of offenses.

I was tortured for my entitlement to inheritance was half as much as my brother’s.

I was tortured for I feared the constant threat of rape while in prison, and for I had to bear the obscenest swear words.

I was tortured for, in my efforts to free my child from prison, I had to bear a slew of assaults, insults and humiliations at the hands of the regime’s officials.

I, Zahraa Baniyaghoob, was raped, tortured and killed in 2009 while in custody of the Headquarters of Promotion of Good and Prevention of Evil in the city of Hamedaan.

I, Zahraa (Zibaa) Kaazemi, was raped, tortured and killed in 2003 in Evin Prison in Teheran.

I, Taraaneh Musavi, was raped, tortured and killed in 2009; my burned corpse was found in the deserts.

I, Reyhaaneh Jabbari, defended myself against rape, and was executed in 2014.

I, Zahraa Navidpoor, was raped by a regime’s high ranking official; sued the rapist; I allegedly committed suicide after receiving several death threats from the rapist.

Therefore, we, the undersigned women, declare this to be our indictment against the Islamist regime in Iran for four decades of its organized- and sanctioned criminal violence against women, examples of which were cited above. So, we hereby demand that all orderers and executors of those crimes stand open and fair trials at international courts supervised by official bodies recognized by the world community.

The people in Iran deserve a compassionate, free, equal and secular society. They have relentlessly struggled for that goal for 40 years. The women, who have borne the brunt of the savagery of the Islamist regime on a daily basis, have been front-line fighters of that struggle throughout the 40 years of the rule of terror. This indictment is part of that our struggle in the new women’s liberation movement which is, in turn, part of the current revolutionary movement by the masses in Iran. So, it is only natural that the latter has been imbued with strong womanly attributes since its inception.

1- Shirin Shams – Women’s Revolution Founder
2- Shima Baabaai – Civil Rights Activist
3- Sholeh Paakravaan – Reyhaneh Jabbaari’s Mother
4- Mina Ahadi – Women’s and Human Rights Activist
5- Shaaparak Shajarizaadeh – The Girls of Revolution Street (Anti-Hejab Activist)
6- Shahnaaz Akmali – Mother of Mostafa Karimbeigi (killed in the uprising of 2009 by Police)
7- Massomeh Nemati – Mother of Atenaa Daaemi (political prisoner)
8- Hossein Daaemi – Father of Atenaa Daaemi (political prisoner)
9- Leilaa Mighaffaari – Women’s Rights Activist
10- Shahin Mahinfar – Mother of Amir-Arshad Taajmir (killed in the uprising of 2009 by Police)
11- Shiva Ganji – Journalist and Women’s Rights Activist
12- Mahtaab Ghorbaani – Author, Poet, Human Rights Activists
13- Shivaa Mahbobi – Campaign to Free Political Prisoners in Iran, Women’s Rights Activist
14- Mersedeh Ghaaedi – Activist, Iran Tribunal campaign
15- Sekineh Baagheri – from the “I am tortured too” campaign

Jan. 8, 2019

Signe here: https://goo.gl/qTP3Qn

Email: womensrevolution1@gmail.com

Women Revolutin FB www.facebook.com/womens.revolution1

Women Revolutin Instagram www.instagram.com/women.revolution

Contact us: 0046739681438
برای امضا و حمایت از این کیفرخواست لطفا به فارسی اسم و فامیل خود را اضافه کنید To sign the petition,write your first and last name in the box below. It would be great if you mention your position as well
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy