แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่" ปี 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
ชื่อหน่วยงาน *
2. ความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ด้านต่าง ๆ *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไปใช้ประโยชน์ในทางใด โปรดระบุ
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์
ใช้
ไม่ใช้
บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
Clear selection
ตารางภาคผนวก ตารางที่ :
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่่านสนใจ
สนใจ
ไม่สนใจ
บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงานจังหวัด
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
Clear selection
ตารางภาคผนวก ตารางที่ :
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร *
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ท่านคิดว่าควรปรับปรุงประเด็นใด (เลือกมากกว่า 1 ข้อ)
โปรดระบุในประเด็นที่ควรปรับปรุง
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม (ระบุ)
10 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นจะนำไปสู่การปรับปรุงสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112621-2 แฟกซ์ 053-112623
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy