Kërko ndihmën e ekspertit
Ju lutem, përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme në mënyrë që eksperti të ketë një informacion sa më të plotë për çështjen tuaj.
Nëse ju nuk dëshironi t'i përgjigjeni këtyre pyetjeve, atëherë mund të na kontaktoni nëpërmjet të dhënave tek faqja Kontakte.
Në cilën Bashki ndodhet objekti/subjekti për të cilin interesoheni?
Specifiko Bashkinë
Nëse tek pyetja e parë zgjodhe "Asnjëra nga këto", të lutem specifiko Bashkinë ku ndodhet objekti/subjekti për të cilin interesoheni.
Your answer
Përzgjidhni aktivitetin e zhvillimit të industrisë që ju shqetëson
Cili është shqetësimi konkret dhe si mendoni se ju cënon ai?
P.sh. ndotje uji, ndotje e tokës, ndotje e ajrit, zhurmë, shqetësim për impaktin në të ardhmen në shëndetin personal apo të familjes, shqetësim për dëmtim të pasurisë, etj.
Your answer
A shfaqin të njëjtin shqetësim edhe anëtarë të tjerë të komunitetit tuaj?
A është ngritur më parë ky shqetësim në komunitetin tuaj?
P.sh. bëni mbledhje së bashku rregullisht, keni krijuar një shoqatë ose keni zgjedhur një përfaqësues i cili flet në emrin tuaj?
Çfarë masash keni ndërmarrë ju dhe komuniteti juaj deri tani për të adresuar shqetësimet tuaja?
Nëse po, vini në dispozicion informacionin ose dokumentacionin përkatës p.sh. nëse keni zhvilluar ndonjë protestë, nëse keni kërkuar takim me Bashkinë apo kompaninë private që zhvillon aktivitetin, nëse keni nisur ndonjë cështje në gjykatë, etj. Dokumentacionin që dispononi mund të na e dërgoni me e-mail në adresën info@eco.al
Your answer
A njihni ndonjë gazetar lokal ose avokat ose organizatë që gjithashtu shfaq interes në këtë cështje dhe që mund të angazhohej për ta adresuar atë?
Nëse po, vini në dispozicion detajet e kontakteve.
Your answer
Cfarë lloj ndihme mendoni se keni nevojë? Si mendoni se mund t’ju ndihmojmë?
P.sh. ndihmë për të marrë dokumente nga zyrat shtetërore, këshillim ligjor, pasqyrim të problemit në media
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service