Y-games Dota 2

Pre zaregistrovanie tímu je potrebné zaplatiť registračný poplatok.
- Člen Ynetu (vyplniť UID): 5,- € =>za jedného člena
- Nečlen : 7,- € => za jedného člena

Realizácia platby: bankovým prevodom (Iný spôsob platby nebude akceptovateľný)
Číslo účtu: 5068479540/0900
Poznamka: "Názov_Tímu"

  This is a required question

  Player 1 - Kapitán

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question

  Player 2

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question

  Player 3

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question

  Player 4

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question

  Player 5

  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question