קהילת אפק, בית ספר ניסויי לקיימות בוחרת שם לכיתה שנבנתה בחצר ע"י הקרן הקיימת לישראל

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question