รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2/2560
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อสร้างพื้นฐานให้กับ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และช่างฝีมือไทย ในการนำ SketchUp มาใช้ในกระบวนการทำงานก่อสร้างบนพื้นฐานของ ความง่าย สนุก และมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนจำลองของวัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้างและรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐาน
2. พื้นฐานการประกอบชิ้นส่วนจำลองของวัสดุและอุปกรณ์ในงานก่อสร้างเป็นโมเดลของสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ
3. พื้นฐานการถอดปริมาณวัสดุ (Quantity Takeoff) ทันทีหลังจากการประกอบโมเดลแล้วเสร็จ
4. พื้นฐานการสร้างแบบนำเสนองานสองมิติ และการสร้างแบบก่อสร้าง (Construction drawing) สองมิติโดยการสร้างภาพโดยตรงแบบมีสัดส่วน (Scale) ด้วยโปรแกรม Layout

กระบวนการทำงานแบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของทุกคนที่เข้าร่วมอบรม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่เรียกว่า BIM (Building Information Modeling) และช่วยให้เราสามรถต่อสู้กับการแข่งขันเมื่อเราก้าวเข้าสู่ AEC ที่กำลังจะมาถึง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ผู้ที่สนใจการฝึกทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp ขั้นพื้นฐาน
- นิสิตและนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาที่สนใจนำ SketchUpไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างในอนาคต
- สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และช่างผู้ชำนาญ ที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการทำงานก่อสร้าง
ในการอบรมครั้งนี้ บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกๆ คนมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้ SketchUp มาก่อนก็ได้ แต่จะต้องมีความสนใจอย่างแท้จริงที่จะใช้ในการทำงาน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม
- คอมพิวเตอร์แบบ NOTE BOOK
- โปรแกรม Sketchup Pro 2016 หรือ 2017
หมายเหตุ : แม้ว่าการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรม SketchUp มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่เนื่องจากเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมควรทำการศึกษาโปรแกรม SketchUp เบื้องต้นมาก่อน จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ระยะเวลาในการอบรม
หลักสูตร ทั้งหมด 12 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน
(วันที่เสาร์ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)
สถานที่จัดอบรม
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (ราคายังไม่รวม vat 7%)
รวม Vat 7% รวมเป็นเงินสุทธิ = 3,745 บาท

หมายเหตุ : กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาออกในนาม
บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จำกัด เลขที่ 158 หมู่ 3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30320
โทร. 044-982-009, 086-399-8731 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0305557002372

วิธีการสมัคร
1. ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับใบสมัคร และรายละเอียดงานอบรม
2. ชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านธนาคาร หรือผ่านบัตร ATM เพื่อนำเข้าบัญชี
- ธ.กรุงไทย สาขามวกเหล็ก ชื่อบัญชี บจ.บ้านสเกตช์อัพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-9-28070-5 หรือ
- ธ.กสิกรไทย สาขา สนง.ย่อยของแก่งคอย สระบุรี ชื่อบัญชี บจก.บ้านสเกตช์อัพ เลขที่บัญชี 507-2-68866-1
3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมายัง E-Mail : sketchuphome.thai@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์
หลักสูตร : พื้นฐานการใช้โปรแกรม Sketchup สำหรับงานก่อสร้าง(รุ่นที่ 2/2560) วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
Line ID (ถ้ามี)
บริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด(ถ้ามี)
อายุ
อายุงาน (ประสบการณ์ทำงาน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms