กิจกรรม ที่ 1.2ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบ

จุดประสงค์
นักเรียนสามารถอธิบายการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงดาว
ทั้งหลาย กลางวัน กลางคืนและทิศ

คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.วันที่ 10 มกราคมเวลา 06.00 UT.เวลามาตรฐานของประเทศไทยจะเป็นเวลาอะไร เวลามาตรฐานประเทศไทย= 06.00 + 7:00 = 13.00

  This is a required question
  This is a required question

  คำชี้แจง

  ใช้ข้อมูลเวลาท้องถิ่นโดยใช้เวลาพิกัดสากล ณ เวลา 11.00 UT ตอบคำถามข้อ 7-10
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question