Augu sēklu maiņas un pieredzes dalīšanās svētki Ikšķiles Brīvajā skolā sestdienā 2019. gada 12. janvārī.
Sestdien, 2019. gada 12. janvārī 12:00-18:00
Sandra Stabinge un Latvijas Permakultūras biedrība aicina ciemos

Ikšķiles Brīvajā Skolā, Rīgas ielā 175, Ikšķilē

Pieteikšanās līdz 9. janvārim!

Ieeja brīva :) Ja vēlas var ziedot sēklu bibliotēkas attīstībai.

Uz šo sēklu maiņu īpaši aicināti tie, kuriem ir saglabājušās kādas senču mantotās sēklas.
Bieži uzdotais jautājums: ja man vēl nav savu sēklu, vai drīkstu piedalīties? Jā, jā, jā!!!! Lai vari iesākt darīt šo skaisto seno, neparasto un vietējo šķirņu saglabāšanas vērtīgo darbu!

Līdzi:
* Seno šķirņu sēklas, ar kuriem vēlies dalīties
* 3 eiro maltītes tiesai
* Ziemas krājumu paraugs degustācijai un recepšu apmaiņai ja vēlies dalīties ar citiem. Vai cienasts launagam
* Paša ražota produkcija, ja vēlies to piedāvāt citiem
* Mūzikas instrumenti un dziesmas
* Maiņas apavi, tādi, kuri der dančiem

Sēklu un pieredzes apmaiņa — iecerētā dienas norise
12:00 — ierašanās, reģistrācija, iejušanās un iekārtošanās, filma "Kādas sēklas stāsts"

13:30 — Pusdienas
14:00 — Izglītošanās — Sēklu lološanas nepieciešamība, sēklu maiņas pamatprincipi
(atšķirības starp sēklu lolotāju, kolekcionāru, seno šķirņu audzētāju).
15:00 — 17:00 Pieredzes, sēklu apmaiņas, degustāciju aplis.
* Stāstām par savām sēklām,
* Dalāmies ar vērtīgu audzēšanas pieredzi
* Degustējam gardos ziemas krājumus un līdzi paņemtos cienastus.
17:00 — 18:00 Danči un dziesmas — spēlē un dzied IBS kapella un paši dalībnieki.
Uz tikšanos,
Sandra Stabinge

info par projektu: www.skoludarzi.net
seklu lolotaju reģistracija: http://riekstotaji.lv/seklu-lolosana/
->>>|||<<<-

Vārds, uzvārds *
Your answer
Tālrunis (ar valsts kodu) *
Phone number (including country code)
Your answer
e-pasts *
e-mail address
Your answer
Kādas sēklas un/vai augus ņemsi līdzi?
What kind of seeds are you planning to bring?
Your answer
Vai velēsies pastāstīt par savām līdzi paņemtajām sēklām: * kas ir sēklu avots, * ar kādām īpašībām izcilas, * audzēšanas pamācības — šo informāciju ļoti vēlams jau iepriekš sagatavot, tā, lai tie, kuri vēlēsies sēklas audzēt varētu to pierakstīt, jo burzmā nav viegli atcerēties)
Would you like to tell others about your seeds? * The source of seeds * important characteristics why you grow these seeeds, * growing advises
Your answer
Kurā Latvijas pusē Tavas sēklas ir augušas? Kādā augsnē? (Smilts, mālsmilts, māls, trūdvielām bagāta vai nabadzīga)
In which place did you grow your seeds? (village, town, country) In what kind of soil?
Your answer
Vai esi sēklu kolekcionārs /sēklu lolotājs/ Bio produktu ražotājs un ņemsi līdzi savus labumus? Cik liela vieta nepieciešama produktu izlikšanai?
Are you professional seed collectioner or organic producer? Will you have goods with you for sale? How much table space do you need?
Your answer
Vai vēlēsies pusdienas 3 eiro vērtībā? ja vairākas personas, pieraksti, cik!
Would you like lunch - 3 euro? if more persons please write how many
Your answer
Braukšu ar auto, meklēju ceļabiedrus VAI vēlos pievienoties kā līdz braucējs. Pieraksti no kurienes brauksi.
Coming with car, can take other persons with me. Or searching for someone to come with - write from where!
Your answer
Kāpēc organizējam sēklu maiņu? Why do we make the seed exchange
Šeit vari palasīt par sēklu bibliotēku http://www.brivaskola.lv/kopiena/seklu_biblioteka
Grāmata "Gudrs sakņu dārzs", Nikolajs Kurdjumovs, http://www.zvaigzne.lhttp://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?search=kurdjumov&submit=Meklētv/lv/gramatas/katalogs/product.php?prod_id=67024


>>>>>|||||<<<<<
Kas ir sēklu apmaiņa?
Tas ir jautrs un praktisks veids kā:
 iegūt jaunas šķirnes izmēģināšanai bez maksas
 iegūt padomus retu šķirņu audzēšanā no citiem pieredzējušiem audzētājiem
 palīdzēt uzturēt šķirņu un sugu daudzveidību un attīstīt vietējās šķirnes Latvijā
 iepazīties un apmainīties pieredzē ar citiem zemkopjiem, dārzniekiem, un sēklu entuziastiem
 bagātināt savu uzturu ar plašāku šķirņu un sugu daudzveidību
 paplašināt zemkopju un patērētāju izvēles iespējas
 iegūt neatkarību no sēklu monopola

Kāpēc svarīgi mainīties ar sēklām?
 Paaudžu paaudzēm zemnieki un dārznieki ir bijuši sēklu glabātāji un tautas selekcionāri, kuri uzturēja sēklu ģenētisko daudzveidību atlasot labāko augu sēklas un savstarpēji apmainoties ar sēklām.
 Sēklu daudzveidība nodrošināja kultūraugu pielāgošanos vietējiem klimatiskiem un augsnes apstākļiem, kā arī nodrošināja daudzveidību pārtikā un uzturvielās.
 2008. gadā pasaules Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) atzina, ka 20. gadsimtā ģenētiskā daudzveidība lauksaimniecībā sarukusi par 75%. Arī Eiropā ir izzudušas neskaitāmas vecās šķirnes un landrases, kuras iegūtas tautas selekcijas ceļā.
 Šobrīd lielākā daļa cilvēces uztura nāk no tikai 12 augu un 14 dzīvnieku šķirnēm. Tik liela paļaušanās uz dažām šķirnēm ir bīstama gan ekoloģiskā, gan ekonomiskā ziņā.
 Šodien pēc sabiedrisko organizāciju aplēsēm, pasaules desmit lielākajām sēklu firmām pieder 67% no pasaules sēklām (ETC Grupa 2008).
 Pēdējos gados sēklu apmaiņu tradīcija ir atdzīvināta visā Eiropā, lai saglabātu sēklu un šķirņu daudzveidību un norādītu uz trūkumiem Eiropas likumdošanā, kas ierobežo seno šķirņu pārdošanu un izmantošanas iespējas.

Ko mēs katrs individuālā līmenī varam darīt sēklu daudzveidības labā?
 Sākt ar savu, savu vecāku vai vecvecāku dārzu un saglabāt tur esošo kultūraugu sēklas
 Mainīties ar sēklām ar citiem, lai nodrošinātu sēklu “ceļošanu” - šķirņu saglabāšanu
 Balsojot ar savu maku, izvēlēties vietējo un mazo ražotāju audzēto nevis ārzemju lielražotājus
 Pieprasīt likumu izmaiņas, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, videi draudzīgu saimniekošanu un attīstītu vietējo ražošanu.

Ko darīt, ja Tev vēl nav savu sēklu ko mainīt?
 Šoreiz nāc tāpat!
 Kad sākas dārza sezona - pamēģini pats ievākt kvalitatīvas sēklas, kaut vienam augam!
 Apvaicājies radiem, draugiem kaimiņiem, varbūt viņiem ir saglabājies kāds sens vai vērtīgs kultūraugs.


Kāpēc organizējam sēklu maiņu?
Auga dabiska spēja ir pielāgoties apstākļiem, kurā tas aug. Augi arī cenšas savas sēklas izplatīt visvisādos veidos - vieni tās ļauj apēst putniem un dzīvniekiem, citi pieliek spārnus un iedod vēja pūsmai, citi pat izšauj savas sēklas! Cilvēki ir iejaukušies dabiskajā sēklu atlases procesā kopš lauksaimniecības pirmsākumiem, atlasot to, ka viņiem šķiet vērtīgs.

Zinātnieki un sēklu pavairotāji komercnolūkos ir izveidojuši noturīgas šķirnes un ļoti rūpējas, lai augi atbilstu šķirnes aprakstam, lai tie būtu vienādi paredzami un veseli.
Sēklu lolotāju (Seed saver) mērķis savukārt ir vairot dabas daudzveidību, augu un dzīvnieku pielāgošanos vietējiem apstākļiem un audzētāja vajadzībām, un nodrošināt zemnieku pieeju dažādam sēklu materiālam (Heirloom seeds)
Abi šie sēklu pavairošanas mērķi ir vienlīdz labi!

Ja cilvēkiem ar zemkopību nepieciešams nopelnīt līdzekļus iztikšanai un rēķinu apmaksai, tad, protams, ir būtiski, lai sēklas uzvedas paredzami un produkts atbilst tirgus vajadzībām.
Taču sēklu lolotāju lauciņos plaukst dabas dažādība, citādāk turpināsies šķirņu un sugu izmiršanas procesi ( skat. uz šķirņu samazināšanas shēmu). Sēklu lolotājs lepojas ar savas vecvecmāmiņas vasaras ķiplokiem, vecvectēva īpašo miežu šķirni, ir pārlaimīgs, kad 70-gadīgā kaimiņiene iedod neredzētu pupu vai zirņu sēklu, kas viņas dārzā labi padodas no viņas senču laikiem, varbūt pat izceļojusi Sibīriju un atgriezusies….

Bieži šīs šķirnes nav tik ražīgas un vienādas, lai "izsistos tirgū". Tomēr tām parasti ir vismaz viena vērtīga īpašība, kuras dēļ to audzēja, un to dažādība ļauj tām pielāgoties dažādiem apstākļiem. Piemēram, tieši šī graudaugu šķirne vislabāk padodas tieši šai apvidū un šajā liesajā augsnē. Var būt tā, ka senā šķirne iznāk saimnieciski izdevīgāka par komercšķirni, kad sarēķina ieguldīto darbu un līdzekļus zemes apstrādē un iegūtās ražas vērtību. Komercšķirnēm lielās ražas nodrošināšanai bieži nepieciešams papildus mēslojums, pat pesticīdi un herbicīdi. (Tāda šķirne bioloģiskai saimniecībai nebūs piemērota). Citā vietā audzētai sēklai ir lielāks risks neražas gadam nekā tai senajai, it kā necilākajai, kura ir pieradusi.

Katrā darbiņā ir būtiski izvērtēt un nedzīties pēc modes. Arī sēklu maiņā ņemt to, ko tiešām spēj izaudzēt un kādu vienu, divus izmēģināšanai.
Arī nemest visu pār vienu kārti - kas derēs vienam, nederēs citam!

Sēklu lolotājs priecājas par dīvainas krāsas burkānu, nātri, kura nedzeļ - šai apcerei nav ne gala, ne malas, tāpat kā dabas daudzveidībai.
Vajag tikai rakt!!!! Kā teica Edgars Liepiņš :)
Pateicoties Latvijas kolekcionāriem mēs zinām, ka tomāti ir dzelteni, zaļi, oranži, strīpaini un visvisādās formās un garšās, ķirbji ir raibi izskatā un lietošanas ziņā! ( skat: http://www.tomats.lv)
Pateicoties Līgai Lepsei no Pūres DIS izdevies pēdējā brīdī izveidot kolekcijas ģimenes sīpoliem, ķiplokiem, rabarberiem, sīkāt ir te: http://gmo.lv/2011/10/piedalies-veco-skirnu-saglabasana/ un http://ekovirtuve.lv/vvs/?p=268
Līga to izdarīja pēdējā brīdī – toreiz modē bija dārzos stādīt sīksīpolus un nelielākos un sīvākos ģimenes sīpolus vairs masveidā nestādīja. Tos "noķēra aiz astes", tagad tie atkal ir cieņā un godā. Citādi būtu izzuduši kā mamuti.

Ko vēl no Latvijas dārgumiem esam atstājuši novārtā? Pelēkos zirņus? Cik veidu to ir? Lauka pupas? Skatāmies ar atvērtām acīm, ceļam saulītē mūsu senču mantojumu!!! Pirmām kārtām sējam savā lauciņā, kopjam vērojam, izturamies atbildīgi, lai augi ir veseli un zinām no kurienes cēlušies!

Par to šis stāsts. Tādēļ ir sapnis - lai SĒKLU MAIŅA notiktu KATRĀ CIEMĀ vismaz vienu vai 2 reizes gadā pavasarī un rudenī! Esmu dzirdējusi, ka Jaunpiebalgā ir! Kur vēl ir?

Sēklu maiņas un sēklu bibliotēkas uzdevumi:
- informēt par "sēklu lietu",
- veidot sēklu lolotāju tīklu un sēklu ceļošanas izsekojamību,
- izglītot par dabas procesiem, sēklu iegūšanu, audzināt sēklu lolotāju atbildību.

Par katras sēklas kvalitāti atbild sēklu lolotājs.
Katru veidu dodam vismaz 3 sēklu glabātājiem, tad ir droši, ka vismaz 1 izaugs.

Te attēls, kurš ilustrē dabas procesus un iemeslu, kāpēc mums vajag rūpēties par šķirņu un augu daudzveidību un saglabāt vēl to, kas dzīvs.
Tie visi ir kartupeļi! Skaisti, vai ne? Attēli no Interneta resursiem
Arī ziedkāposti ir krāšņi!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ekovirtuve, sia. Report Abuse - Terms of Service