TÄHDISTÄ TIPPUNEET
Kirja: Suomalaisten kosmisia kokemuksia (työnimi)

Kirjoitan kirjaa suomalaisten kosmisista kokemuksista ja kerään kirjaani varten tarinoita ja kokemuksia ufoista ja kosmisista kohtaamisista vieraan sivilisaation edustajien kanssa.
Kokemuksien ei tarvitse olla vain fyysisiä vaan sinulla voi olla voimakkaita unenomaisia kokemuksia/muistikuvia, joita voi olla vaikea järjellä selittää. Nämä kokemukset voivat olla kertaluontoisia tai jatkuvia.

Kirjassani keskityn juuri näiden kokemusten seurauksiin ja niiden merkityksiin kokijoille. Miten nämä kokemukset ja kohtaamiset ovat muuttaneet kokijan ajattelua, toimintaa tai maailmankuvaa/uskomuksia. Millainen merkitys näillä tapahtumilla on ollut jne.

Sinulla on voinut olla:
• Fyysinen kontakti ufojen tai olentojen kanssa
• Havainto tai muu kontakti ufon tai olennon kanssa
• Ruumiista irtautumisen kokemus ja sen yhteydessä oleva kokemus ufojen tai muiden olentojen kanssa
• Regressiossa tai hypnoositerapiassa muistettu kokemus kohtaamisesta ufon tai vieraan olennon kanssa
• Erikoisia unia, jotka viittaavat kontaktiin ufojen tai vieraan olennon kanssa
• Jokin muu selittämätön kokemus, jonka arvelet voivan johtuvan ufoista tai muista vieraista olennoista (ajan menettäminen, fyysisiä merkkejä iholla jne.)

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja voit vastata täysin anonyymisti alla olevan lomakkeen kautta. Jos haluat, että kirjailija ottaa sinuun yhteyttä mahdollisen jatko-haastattelun muodossa, voit jättää sähköpostiosoitteesi siihen varattuun kenttään.

• Tekstisi yhteydessä julkaistaan vain sukupuoli/ikä.
• Kirjaan valituista vastauksista ei makseta palkkiota.

Jos sinulla on useita kokemuksia, voit kirjoittaa jokaisesta erillisen kaavakkeen tai yhdistää ne samaan.
Kyselyn vastausaika päättynyt. Kiitos kaikille vastaajille!
Voit seurata kirjan julkaisua osoitteessa: Facebook.com/fallenfromstars
Vastaajan taustatiedot
Kirjaan mukaan otettujen vastausten yhteydessä julkaistaan vain ikä ja sukupuoli.
Ikä *
Your answer
Sukupuoli *
Koulutus *
Kokemukset alkaneet (arvioitu ikä) *
Your answer
Kokemukset loppuneet (arvoitu ikä)
Your answer
Kokemusten arvioitu kokonaismäärä *
Your answer
Onko suvussasi tai lähipiirissäsi muita, joilla on ollut abduktio- tai muita kosmisia ja niihin liittyviä kokemuksia? *
Your answer
KOKEMUS
Kaavakkeen merkkimäärä sallii pitkät vastaukset, joten voit antaa ajatusten virrata vapaasti.
Kerro omasta kokemuksestasi. Sisällytä kuvaukseen milloin/missä/miten kokemus tapahtui. *
Voit kirjoittaa vastauksesi vapaamuotoisesti. Kuvaile kokemustasi mahdollisimman hyvin ja kattavasti.
Your answer
Kenen kanssa arvelet olleesi tekemisissä? *
Your answer
Mitä muuta haluaisit kertoa kokemuksestasi?
Your answer
Oliko kokemus sinulle *
MERKITYS & VAIKUTUS
Näiden kysymysten avulla sinulla on mahdollisuus tuoda esille, millä tavalla kokemuksesi ovat vaikuttaneet sinun henkilökohtaiseen elämään ja sinuun itseesi.
Kuvaile millainen merkitys kokemuksella on ollut sinulle? *
Your answer
Kuvaile miten kokemus on muuttanut sinun ajatteluasi? *
Your answer
Kuvaile miten kokemus on muuttanut sinun toimintaasi? *
Your answer
Onko kokemuksesi muuttanut sinun uskomuksiasi? Jos on niin miten? *
Your answer
Millä muilla tavoilla kokemuksesi on muuttanut elämääsi? Oletko esim. huomannut muutoksia omassa energiassasi tai herkkyydessäsi tms. *
Your answer
VAIKUTUS
Oletko kertonut kokemuksestasi muille ihmisille? *
Jos et ole kertonut kokemuksistasi muille, miksi et?
Your answer
Miten ihmiset ovat reagoineet ja onko suhtautuminen sinuun muuttunut, jos olet kertonut kokemuksista?
Your answer
Oletko saanut vertaistukea tai apua asian käsittelyyn tai olisitko tarvinnut tukea? *
Your answer
Mitä muita vaikutuksia kokemuksesta kertomisella on ollut?
Your answer
Valtuutukset kirjailijalle
Ymmärrän, että lähettämällä vastaukseni, annan kirjailijalle oikeuden julkaista kokemukseni kirjassa sekä tekstini oikolukemiseen ja muokkaamiseen tekstiasultaan ja aihepiiriltään kirjaan sopivaksi (muuttamatta kirjoitukseni asiasisältöä) *
Ilman suostumustasi, en voi käyttää vastauksiasi kirjassani.
Ymmärrän, että kirjaan valituista vastauksista ei makseta palkkiota *
Kirjailija voi ottaa minuun yhteyttä mahdollista jatko-haastattelua varten. Jättämällä sähköpostiosoitteeni annan kirjailijalle luvan olla yhteydessä minuun.
Sähköpostiosoitteeni:
Your answer
Annan kirjailijalle luvan käyttää vastauksiani mahdollisissa myöhemmissä saman aihepiirin teoksissa.
Jos esimerkiksi Tähdistä tippuneet-kirjasta tulee myöhemmin toinen osa tai kirjailija kirjoittaa samasta aiheesta toisen teoksen.
Suuret kiitokset vastauksestasi ja kyselyyn käyttämästäsi ajasta!
Kirjailija: Asta Swan /asta.swan@gmail.com

Kirja julkaistaan Basam Booksin kustantamana syksyllä 2019.

Voit halutessasi seurata kirjan valmistumista osoitteessa: www.facebook.com/fallenfromstars
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy