Prijavni formular za besplatne poslovne treninge

Razvoj finansijskog sistema u ruralnim oblastima Srbija Projekat (SRFP II)
KfW/Business & Finance Consulting

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ime i prezime
Adresa elektonske pošte za slanje linka: *
Vaš broj telefona
Vaša adresa, Grad/Selo
Kako ste čuli za naše obuke
Clear selection
Vaš pol
Koliko imate godina?
Clear selection
Koji je Vaš glavni sektor poslovanja
Koliko je veliko Vaše poslovanje-pogledaj tabelu?
Captionless Image
Clear selection
Koliko imate stalno zaposlenih uključujući i Vas?
Clear selection
 Molimo vas da čekirate za koje ste treninge zainteresovani. Predstavnici projekta će vas kontaktirati za podacima o vremenu treninga. Možete izabrati više treninga. Sve obuke se održavaju od 18H! *
Required
Kraj upitnika
Katalog obuka-skrolujte na dole da bi videli sadržaj svih obuka!
Podnošenje  zahteva za IPARD/državne subvencije
Podnošenje  zahteva za IPARD/drzavni subvencije

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije 3 sati

Pocev od 18:00 Cilj interaktivnog treninga je da učesnici steknu uvid u proces prijave za IPARD, nacionalni subvencije, I rastucu upotrebu poljiprivrednog osiguranja.

Teme za obuku:
-Uvodenje IPARD programa I zajednicke EU poljoprivredne politike. Vodic kroz IPARD mere za MSP iz poljoprivrednog sektora i IPARD  aplikacija kao i svih potrebnih uslova i dokumenata potrebnih za prijavu.
- Uvođenje svih drzavnih subvencija za MSP iz razlicitih sektora (poljoprivredni, prehrambeni, metalni, drvni i plasticni sekt.) iz sredstava AP Vojvodine, republickih fondova i svih ostalih raspolozivih izvora finansiranja.
- Vodič kroz nacionalni okvir poljoprivrednog osiguranja.

Uticaj - ucesnicima ce se pruziti znanje o zakonodavstvu, moguccnostima, procedurama za aplikacije na nacionalnim i IPARD javnim pozivima. Ucesnici ce moci sami da pripreme prijave za nacionalne programe i neke od IPARD poziva. Ucesnici ce moci da se prijave za osiguranje u poljoprivredi sa podsticajima na lokalnom i republickom nivou.
Smart IPARD (Slobodan Teofanov, Dejan Serdar, Sladjana Gluscevic)


Podnošenje  zahteva za IPARD Mera 7, ruralni turizam

Ciljna grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije 3 sati
Pocev od 18:00 Ova IPARD obuka obuhvatiće skraćenu verziju redovne teme obuke za IPARD program (navedene gore), sa naglaskom na Mera 7 - „Diverzifikacija poljoprivrednih domaćinstava i razvoj poslovanja“ (ruralni turizam).
Teme za obuku:
- Ko može konkurisati za fondove ruralnog turizma
-Kreterijum
- Koje vrste troškova mogu da pokriju projekat ruralnog turizma
- Kako EU ocenjuje vaš projekat ruralnog turizma
- Iznos pomoći EU i očekivano finansijsko učešće aplikanta u projektu
Smart IPARD (Slobodan Teofanov, Dejan Serdar, Sladjana Gluscevic)


Digitalni Marketing
Cilnja grupa: Mikro  i MSP
3 sata Pocev od 10:00 Cilj interaktivnog treninga je da učesnici steknu uvid kako da razviju planove i strategije digitalnog marketinga na Internetu.
Obim obuke sadrži sledeće elemente:
- Osnove digitalnog marketinga
- Kako digitalni marketing moze pomoći mom poslu
- Google, Facebook,  oglasi
- Instalirani oglasi
- Kako napraviti veb stranicu
- Vord press, Infografika, E prodaja
Eduka Plus (Anđelija Marinković)

E-trgovina za poljoprivredne proizvodjače
Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije 2 sati
Pocev od 19:00
Cilj obuke: će obuhvatiti potpuno praktične savete i primere kako plasirati proizvode efikasno i uspešno preko društvenih mreža i interneta. Za praćenje obuke nike potrebno nikakvo predzanje.

Teme za obuku:
- Kako otvoriti stranicu na Facebooku-praktičan primer
- Kako se reklamirati plaćeno na Facebooku-praktičan primer
- Korišćenje instagrama za plasman 'poljoprivrednih proizvoda
- Reklamiranje na instagramu-praktičan primer
- Organizacija i kontakt sa klijentima
- Organizacija isporuke
       Eduka Plus (Bojan Bojovic)

Digitalna transformacija


Cilnja grupa: Mikro  i MSP
3 sata Pocev od 10:00
2 dana
Cilj obuke:Upoznavanje polaznika sa digitalnim poslovanjem, kako napraviti efikasno i profitabilno poslovanje u modernom svetu
Teme za obuku:
-Digitalizacija računovodstva i poslovni softver
-Digitalizacija upravljanja ERP i CRM sistemi
-Digitalizacija plaćanja i elektronsko bankarstvo
-Digitalizacija administracije Google Drive, Onedrive,
-Komunikacija među zaposlenima zoom, microsoft teams.skype
-Web sajt kao osnova digitalnog poslovanja
-Predstavljanje firme na internetu i Googl-u
-Predstavljanje firma na društvenim mrežama
-Plasman proizvoda i usluga preko društvenih mreža
-Naplata i prodaja putem neta
-Osvajanje međunarodnog tržišta.
Eduka Plus (Bojan Bojovic)

Finansijsko planiranje (uključujući obrtni kapital /novčani tok i investicije)
Cilnja grupa:  Mikro i MSP
3 sati Pocev od 10:00
Cilj obuke o finansijskom planiranju je da učesnici dobiju sliku o svom prilivu i odlivu novca i kako da izračunaju resurse za dugoročno smanjenje finansijskih tokova.
Interaktivni trening sadrzi sledeće aktivnosti:
- Upravljanje finansijama MSP i poljoprivrednika
- Diskusija o radnom kapitalu, novčanim tokovima i investicijama
- Korišćenje kredita
- Prepoznavanje stvarnih finansijskih potreba poljoprivrednika, malih i srednjih preduzeća
Eduka Plus (Bojan Bojevic)

Istraživanje tržišta
Cilnja grupa: Mikro  i MSP
3 sati Pocev od 10:00
Cilj obuke: Učesnici će moći da identifikuju potrosački odgovor na proizvod kompanije, upoznaju potrebe i očekivanja potrošača, identifikuju i reše marketinške probleme kompanije.
Teme za obuku:
- Analiza tržišta
- Lansiranje novog proizvoda ili usluge
- Vrste analize konkurencije (slabih ili jakih)
- Kako poboljšati svest o brendu
- Optimizacija marketinške kampanje
- Poboljšanje usluga kupcima
- Podešavanje poruka i cene proizvoda / usluge na osnovu percepcije potrosaca.
Eduka Plus (Jelena Veljković)

Razvoj izvoznih tržišta za proizvode i usluge

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije
Cilj obuke: Trening je usmeren na preduzeća koja su zainteresovana za prelazak na strana tržišta za svoje proizvode i usluge.
Teme za obuku:
- Da li ste spremni za izvoz?
- Poslovna strategija za izvoz
- Podizanje interesovanja kupaca
- Upravljanje kvalitetom izvoza
- Izvoz dokumentacije
- Međunarodni prevoz
- Finansiranje i plaćanje izvoza
Eduka Plus (Bojan Bojović)

Upravljanje rizikom
Ciljna grupa: Mikro  i MSP

3 sati Pocev od 10:00
Cilj obuke: Učesnici će moći da razviju veštine u proceni rizika i planiraju odgovarajuću strategiju; Takođe će naučiti kako da povećaju šanse i kapitalizuju pozitivne promene a smanje negativne rizike i negativne promene u svom poslovanju.
Teme za obuku
- Kreiranje plana upravljanja rizikom
- Identifikacija rizika
- Izrada registra rizika
- Kvalitativna analiza rizika
- Kvantitativna analiza rizika
- Planiranje strategije upravljanja rizikom
- Implementacija strategije upravljanja rizikom
- Evaluacija i monitoring rizika Maja Mitic


Upravljanje krizom i odgovor na krizne situacije
11. Upravljanje krizama

Cilnja grupa:  Mikro, MSP i korporativne kompanije 3 sati Pocev od 10:00
2 dana
Cilj obuke: Učesnici treninga će razviti veštinu pripreme plana reagovanja u kriznim i neizvesnim situacijama. Uloga menadžmenta u upravljanju u kriznim situacijama.Učesnici će dobiti odgovor kako da povećaju mogućnosti povoljnih prilika i smanje posledice u kriznim situacijama.
Teme za obuku: Dan 1
- Poslovanje u doba kriznih situacija
-  Krizni menadžment
-  Karakteristike kriznog menadžmenta
-  Plan kriznog menadžmenta
-  Uloga lidera/menadžera u kriznim situacijama
-  Ublažavanje posledica krize
Dan 2:
- Analiza problema izazvanih kriznom situacijom
-Analiza unutrašnjih snaga i slabosti u vezi sa kriznim periodom
-Brzo reagovanje sa raspoloživim resursima
-Plan opstanka u kriznom periodu
-Plan razvoja i rasta u kriznom i post periodu
-Aktuelne promene u načinu poslovanja
-Aktelni programi pomoći države
-Aktuelni izvori finansiranja za premošćavanje krize
Maja Mitic (dan 1)
Eduka Plus
(Bojan Bojovic
Dan 2)

Podizanje standarda smeštaja muznih krava sa ciljem ostvarenja višeg kvaliteta proizvodnje  mleka

3 sata
Pocev od 18:00

2 dana Cilj obuke: Upoznavanje sa novim standardima  za smeštaj muznih krava sa pratećim kategorijama kao jednim od uslova za uspešnu proizvodnju mleka.
Teme za obuku:
- Mogucnosti adaptacije postojećih objekata za držanja muznih krava
- Standardi kod vezanog načina držanja muznih krava
- Osnovne tehnološke postavke za projektovanje i izgradnju staja za slobodne sisteme držanja muznih krava, sa pratećim kategorijama od teladi do junica, i tova.
- Snabdevanje vodom,ventilacija i hladjenje, izdjubravanje objekata
- Muža krava i primenjeni sistemi, standardi i oprema za mužu.
- Milk roboti
Dr. Dusan Radivojevic

Tehnologija ishrane visokomlečnih krava i proizvodnja kvalitetne stočne hrane


Ciljna grupa: Male, srednje i velike farme mleka 3 sati
Pocev od 18:00
2 dana Trening se sastoji iz dva dela:
Prvi deo obuke obuhvata
- Tendencije u proizvodnji mleka i mesa u svetu
- Ekonomska opravdanost ulaganja u podizanje genetskog potencijala krava
- Uloga i značaj ishrane u očuvanju zdravlja i proizvodno reproduktivnih performansi krava
- Savremene principi ishrane visokomlečnih krava i njihovog podmlatka (teladi i priplodnih junica)
- Praktični primeri obroka za ishranu visokomlečnih krava po fazama laktacije i podmlatka goveda različitih uzrasnih kategrija.
- Bilans potrebnih zemljišnih povšina za proizvodnju stočne hrane za različite kapacitete farmi
Drugi deo obuke odnosi se na proizvodnju kvalitetne stočne hrane sa posebnim osvrtom na:
- Konzervisanje (siliranje) kabaste stoče hrane (sena lucerke , silaže i senaže)
- Faktore koji utiču na kvalite silaže i senaže
- Objekte za smeštaj konzervisane stočne hrane
- Korišćenje mikser prikolica za distribuciju kompletnih obroka
Treći deo obuke odnosi se na:
- Faktore koji utiču na reproduktivne rezultate visokomlečnih krava
- Kvalitet mleka (sastav i higijenska ispravnost) i standardi kvaliteta koje mora da ispunjava

Dr Milan Adamović


Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy