პარტიციპაციის აკადემიის აპლიკაცია/Application Academy of Participation (AoP)
საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის(Solidarity Fund PL) პარტიციპაციის აკადემია არის სასწავლო ციკლი, რომელიც ეხება სამოქალაქო ბიუჯეტის მრავალგანზომილებიან პროცესს (PB) – პირდაპირი დემოკრატიის ბევრი მოქმედი ფორმიდან ერთ-ერთს.

თუ ხართ დაინტერესებული თემისა და საზოგადოებრივი ცხოვრებით, თუ ხართ მოწოდებული გააძლიეროთ თქვენი კომპეტენციები თემის საქმიანობაში მონაწილობის და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მუნიციპალიტეტის განვითარების ადგილობრივ დონეზე, შემოიტანეთ აპლიკაცია! მხოლ ოდ 15 აპლიკანტი შეირჩევა, რომ დაიკავონ ადგილი პარტიციპაციის აკადემიის პირველ გამოშვებაში (AoP).

15 აპლიკანტი შეირჩევა შეჯიბრებითობის საფუძველზე გამჭვირვალე, ინკლუზიური და სამართლიანი პროცესით.
აპლიკანტები შეფასდებიან ჩამოთვლილი კრიტერიუმებით:
- ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა;
- შესაძლო დაუცველი ჯგუფის ნიშნები;
- პარტიციპაციის აკადემიაში(AoP) მონაწილების მოტივაცია;
- ადგილობრივ თემზე მოსალოდნელი ზეგავლენა პარტიციპაციის აკადემიაში (AoP) სწავლის დროს დაგროვილი ცოდნის და უნარების გამოყენების შედეგად:
- გამოცდილება პარტიციპაციის სფეროში, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების, საზოგადოებრივი ან სათემო აქტივობების ჩათვლით ადგილობრივი თემის სახელით;
- შესაძლებლობა და მზადყოფნა, და პარტიციპაციის აკადემიის (AoP) ყველა მოდულში მონაწილეობის მიღების დადასტურება;
- კარიერულ საფეხურზე პარტიციპაციის მექანიზმების ჩართვის გეგმები.

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 2019 წლის 8 მაისი,
შედეგების გამოცხადება: 2019 წლის 10 მაისი
ორგანიზატორი: საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი საქართველოში (Solidarity Fund PL in Georgia)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Solidarity Fund PL Academy of Participation is a learning cycle that addresses the multi-dimensional process of Participatory Budget (PB) - one of many forms of direct democracy in action.

If you have an interest in the community and public life and are keen to strengthen your competences in the field of community participation and decisions-making process at the local level development of your municipality, APPLY! Only 15 applicants will be selected to get their placements in the 1st edition of the Academy of Participation (AoP)!

15 applicants will be selected on a competitive basis, given the transparent, inclusive and fair recruitment process. The applications will be evaluated on the following criteria:
- fluency in Georgian language;
- traits of possibly disadvantaged groups;
- motivation to take part in the Academy of Participation (AoP);
- the expected impact on the local community through knowledge and skills to be gathered in the course of the Academy of Participation (AoP);
- the experience in the field of participation, inclusive decision-making at the local level, public and or community activities on behalf of the local community.
- availability and readiness and confirmation to participate in all modules of the Academy of Participation (AoP);
- plans to incorporate participation mechanisms into a career path.

Application deadline: 8, May, 2019
Results announcement: 10, May 2019
Organizer: Solidarity Fund PL in Georgia

1.სახელი და გვარი/ Name and surname *
Your answer
2. მობილური ტელეფონი/ Mobile phone *
Your answer
3. ელ ფოსტა/ E-mail *
Your answer
4. საცხოვრებელი ადგილი/ Place of residence *
Your answer
5. ასაკობრივი ჯგუფი/ Age group *
6. პროფესიული სტატუსი/ Professional status *
7. აფილირება/ Affiliation *
8. იმ ორგანიზაციის სახელი, რომელსაც წარმოადგენთ/ Name of the organization you represent *
Your answer
9. რატომ გსურთ პარტიციპაციის აკადემიაში (AoP) მონაწილეობის მიღება? (მაქსიმუმ 150-200 სიტყვა)/ Why are you willing to participate in the Academy of Participation (AoP)? (max 150-200 words) *
Your answer
10. როგორ აპირებთ მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენებას, რომელსაც თქვენ პარტიციპაციის აკადემიაში მიიღებთ? როგორ მოახდენთ ზეგავლებას თქვენს გარემოზე? (მაქსიმუმ 150-200 სიტყვა)/ How are you going to use the knowledge and skills that you will gain in the course of the Academy of Participation (AoP)? How will it impact your environment? (max 150-200 words) *
Your answer
11. გაქვთ სათემო აქტივობების გამოცდილება?/ Do you have experience in community activities? *
თუ ასეა, გთხოვთ მოგვიყვეთ უფრო მეტი თქვენს გამოცდილებაზე (მაქსიმუმ 150-200 სიტყვა)/ If Yes, please, tell us more about your experience (max 150-200 words)
Your answer
12. გაქვთ პარტიციპაციის სფეროში რაიმე გამოცდილება, გადაწყვეტილების მიღების ჩათვლით ადგილლბრივ დონეზე ან მსგავსი?(მაქსიმუმ 150-200 სიტყვა)/ Do you have any experience in the field of participation, inclusive decision-making at the local level or similar? (max 150-200) *
Your answer
13. გაქვთ შესაძლებლობა და მზაობა მიიღოთ მონაწილეობა პარტიციპაციის აკადემიის (AoP) ყველა მოდულში? (თარიღებზე კიდევ ერთი კონსულტაცია)/ Are you available and ready to participate in all modules of the Academy of Participation (AoP) (consult dates once again)? *
14. გსურთ გახდეთ სერტიფიცირებული პროფესიონალები სამოქალაქო ბიუჯეტის სფეროში?/ Are you willing to become a certified professional in the field of Participatory Budgeting? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Solidarności Międzynarodowej / Solidarity Fund PL. Report Abuse