ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na 8. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj“ / CONFERENCE APPLICATION for 8th international conference "Topical Issues of Tourism" concerning the topic of "Tourism – Destination – Regional Development"

27. – 28. února 2013, VŠPJ Jihlava / 27th and 28th February 2013, College of Polytechnics Jihlava
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question