โครงการทักษะการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 (ข้าวแช่ชาววัง)
ด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ทักษะการประกอบอาชีพ) ประจำปี 2561 หลักสูตร "การทำธุรกิจข้าวแช่ชาววัง" ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 - วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ ภายหลังการสมัครจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทาง Facebook Page: หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 0-2244-5287

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service