แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการ : ด้านข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน *
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ *
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการ : ด้านการใช้งาน
ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ *
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล *
สามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ *
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการใช้บริการ: ด้านรูปแบบและการใช้ประโยชน์
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง *
ภาพประกอบ การใช้สี และการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม *
การนำเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ
โปรดระบุ
กรุณากรอก E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy