Etička pitanja
Možete li navesti problem (ili etičku dilemu) iz prakse sa kojim ste se susreli?
Molimo Vas da, ukoliko želite, navedete predlog za izmenu odnosno dopunu Etičkog kodeksa Društva psihologa Srbije:
Na ovom linku možete se upoznati sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji će imati uticaja na našu praksu: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/87/13/reg
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy