Motionsformulär Medlemsmöte
Detta formulär används för att skicka in motioner till Studentkåren i Östersunds Medlemsmöte.
Vilket dokument berör motionen? *
Välj vilket dokument som motionen berör. Om du vill motionera om någonting annat än propositionerna, t.ex. stadgarna, kan du fylla i det under punkten "Annat". Om du vill skriva en motion som inte handlar om ett befintligt styrdokument väljer du "Egen motion".
Rubrik på motionen *
Your answer
Bakgrund *
Bakgrunden ska innehålla en kort motivering till det som föreslås i att-satsen.
Your answer
Att-sats *
Varje motion ska enbart innehålla en att-sats som tydligt anger vad motionären önskar att Medlemsmötet beslutar om. Vill du ha fler att-satser kan du skicka in samma bakgrundstext igen med en ny att-sats. Se exempel nedan för hur man skriver att-satser.
Your answer
Exempel på att-satser
En att-sats kan skrivas på flera olika sätt. När det gäller ändringar i dokument används generellt tre olika typer av att-satser: stryka, ändra och lägga till. Nedan anges exempel hur dessa tre typer av att-satser kan vara formulerade. Skriv alltid fulltextyrkanden så att det enkelt går att se vad som önskas strykas, ändras eller läggas till.

Exempel 1:
- att i Stadgarna under rubrik 1.1 Sammansättning stryka meningen "Studentkåren i Östersund (SiÖ) är en partipolitiskt- och religiöst obunden samt demokratiskt uppbyggd sammanslutning av studerande vid Mittuniversitetet, campus Östersund."

Exempel 2:
- att i Stadgarna under rubrik 1.1. Sammansättning ändra "Studentkåren i Östersund (SiÖ) är en partipolitiskt- och religiöst obunden samt demokratiskt uppbyggd sammanslutning av studerande vid Mittuniversitetet, campus Östersund." till "Studentkåren i Östersund (SiÖ) är en vänsteraktivistisk pingströrelse vid Mittuniversitetet, campus Östersund."

Exempel 3:
- att i Stadgarna under rubrik 1.2 ändamål lägga till en ny punkt e "Ge alla studenter gratis godis".
Namn på personen som skrivit motionen *
Your answer
E-postadress till personen som skrivit motionen *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Studentkåren i Östersund. Report Abuse