Dansk kemiolympiade, 0. runde
Interesseret i kemi? Spørg din lærer om deltagelse i 1. runde af Dansk kemiolympaide.
Navn *
Your answer
Skole *
Your answer
Klasse *
Your answer
James Bond-skurken fra "Goldfinger" hedder Auric til fornavn. I kemiens verden benyttes betegnelsen "auric" om guld(III)-forbindelser. Følgende ligevægt findes i vandige opløsninger: AuCl₃ (s) ⇌ Au³⁺ (aq) + 3 Cl⁻ (aq) *
Hvilken af følgende påstande kan være rigtig for en mættet AuCl₃-opløsning?
Opløseligheden af guld(III)chlorid i vand er 3,3·10⁻⁷ mol/L.Udregn opløselighedsproduktet, Kₒ, for guld(III)chlorid efter ligningen: AuCl₃(s) ⇌ Au³⁺ (aq) + 3 Cl⁻ (aq). *
Gasserne CO₂, SO₃, H₂ og HCl bobles igennem hver sin vandbeholder. Hvor mange af opløsningerne bliver sure? *
Til 0,999 L rent vand tilsættes 1,00 mL 0,010 M HCl-opløsning. Hvad bliver pH i opløsningen? *
I proteiner er aminosyrerne bundet sammen af... *
I et forsøg afbrændes 10,00 g butan (C₄H₁₀) i ilt. Hvad er massen af det dannede CO₂? *
Hvad er oxidationsmidlet og hvad er reduktionsmidlet i følgende reaktion? 3 Cl₂ + 6 OH⁻ ⇌ ClO₃⁻ + 5 Cl⁻ + 3 H₂O *
Hvor mange isomerer findes af hexan (C₆H₁₄)? *
Hvor mange mol ioner får vi hvis vi opløser 1 mol bariumnitrat i vand? *
Hvilken type bindinger er forklaringen på at vand, H₂O, har et meget højere kogepunkt end H₂S? *
Emailadresse
Bruges til at sende din score og en påmindelse når 1. runde af Dansk kemiolympiade starter.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy