Formularz zgłoszeniowy do udziału w webinarze  „Sposoby badania zwiedzających na wystawach multimedialnych” w dniu 30 marca 2022 o godzinie 12:00.
Dzień dobry!
Bardzo cieszymy się, że chcesz wziąć udział w webinarze organizowanym przez Instytut Badań Organizacji Kultury. W celu potwierdzenia udziału prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Instytut Badań Organizacji Kultury informuje, że:

1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK z siedzibą przy ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. Możesz się z nami skontaktować:

- listownie: ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p. 2.384,

- mailowo: stowarzyszenie@ibok.org.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się kontaktować wysyłając maila na adres: stowarzyszenie@ibok.org.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu informacji o wydarzeniach realizowanych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, w tym przesyłania raportów ze zrealizowanych badań. Podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: stowarzyszenie@ibok.org.pl

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż osiągnięcie wskazanych w punkcie 3 celów, a także do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą upoważnieni członkowie stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz podmioty pomagające nam w dostarczeniu treści na które wyrazili Państwo zgodę (np. Poczta Polska, firmy kurierskie, podmioty realizujące w naszym imieniu wysyłkę newslettera). Państwa dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania, a także (na zasadach określonych przez RODO) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będziemy mogli się z Państwem kontaktować i realizować zamierzonych celów.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Adres e-mail *
Imię i nazwisko: *
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK w zakresie: informacji o imieniu i nazwisku oraz adresie e-mail, w celu zapisu na webinar w ramach cyklu Teoretycznie praktyczne spotkania o zarządzaniu kulturą.   *
Czy chcesz otrzymywać informacje o pozostałych wydarzeniach realizowanych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK ? *
Skąd dowiedziałeś_aś się o webinarze? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK. Report Abuse