Matrikula 2019 - Udaleku ibiltaria
KONTRABANDISTEN UDALEKU IBILTARIA
EUSKARAZKO UDALEKUAK – CAMPAMENTOS EN EUSKERA, ARANTZA / BEINTZA-LABAIEN
14-18 urteko gazteak / jóvenes entre 14-18 años
PARTEHARTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL PARTICIPANTE
Izena / Nombre *
Your answer
Abizenak / Apellidos *
Your answer
Sexua / Sexo *
Jaiotze data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
Adina (udalekua gauzatzen den momentuan) / Edad (la que se tiene al realizar el campamento) *
Your answer
Helbidea / Dirección *
Your answer
Herria / Población *
Your answer
Posta kutxatila / Código postal *
Your answer
Probintzia / Provincia *
Required
Ikastetxea / Colegio *
Your answer
TXANDAK / FECHAS
Lehen aukera / Primera opción *
Bigarren aukera / Segunda opción
GARRAIOA / TRANSPORTE
Ez dago garraio zerbitzurik. Norberak zuzenean aterpera ekarri eta eraman beharko du gaztea. / No se ofrece servicio de transporte, la llegada y salida del albergue correrá a cargo de los responsables del participante.
DERRIGORREZKO DATUAK / DATOS OBLIGATORIOS
Igeri egiten daki? / ¿Sabe nadar? *
Your answer
Mediku tratamendurik edo alergiarik dauka? ¿Tiene algún tratamiento médico o alergia? *
Baiezkoa bada, zein da arazoa eta zein tratamendua? / En caso afirmativo describe el problema y su tratamiento.
Your answer
Dieta berezirik jarraitu behar du? / ¿Tiene que seguir alguna dieta especial? *
Baiezkoa bada, deskribatu dieta mota / En caso afirmativo describe la dieta que debes seguir.
Your answer
Kamisetaren neurria / Talla de camiseta *
Haurrak euskararekin daukan harremana. / ¿Relación que tiene el niño/a con el euskera. *
DATU OSAGARRIAK (AUKERAKOAK) / DATOS COMPLEMENTARIOS (OPCIONALES)
Nola definituko zenuke zure seme-alaba? / ¿Cómo definirías a tu hijo/a?
Your answer
Ze espero dezake zure seme-alabak Udalekuetatik? / ¿Qué piensas que espera tu hijo/a de los campamentos?
Your answer
Ba al du afizio bereziren bat? / ¿Tiene alguna afición especial?
Your answer
Zerbaitek bereziki kezkatzen du udalekuetan? / ¿Le preocupa algo en especial en los campamentos?
Your answer
Mendian ibili edota jarduera fisikoa egiteko ohitura al du / ¿Tiene hábito de ir al monte o hacer actividad física?
Nola izan duzu udalekuen berri? / ¿A través de qué medio has conocido nuestros campamentos?
Bestelakoak (zure seme-alabari buruzko neste daturen bat / Otros (cualquier otro dato sobre tu hijo/a).
Your answer
Oharrak / Comentarios
Your answer
GURASO EDO TUTOREAREN DATUAK / DATOS DE LOS PADRES O TUTOR
Guraso edo tutorearen izen-abizenak / Nombre y apellidos de los padres o tutor *
Your answer
Telefonoa(k) / Teléfono(s) *
Your answer
Emaila / E-mail *
Your answer
BAIMENAK / AUTORIZACIONES
Guraso edo Tutorea izanda, NERE SEME / ALABAri “Euskaraz Blai” udalekuetan parte hartzeko BAIMENA EMATEN DIOT, antolakuntzak proposatzen dituen aktibitate eta baldintzak ONARTUZ. Como PADRE O tutor/a, AUTORIZO A MI HIJO/A a asistir a los campamentos “Euskaraz Blai”, ACEPTANDO las actividades y condiciones propuestas por la organización. *
Required
Argazkiak / Toma de fotografías
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.