Nordic Walking Instruktor képzés Jelentkezési lap 2019.04.12-13.
Képzés helyszíne: MAGYAR SPORT HÁZA, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV. emeleti nagyterem
Email address *
Jelentkezési határidő: 2019.03.29. Minimális létszám: 8 fő/csoport. Minimális létszám alatti jelentkezés esetén a képzés nem indul. 10 fő feletti jelentkezés esetén 04.14-15. időponttal új csoportot indítunk. A csoportbeosztást a jelentkezési sorrend határozza meg. A második csoport beosztásáról a résztvevőknek külön e-mailt küldünk.
A tanfolyamot szervezi:
Jelentkező neve: *
Your answer
Jelentkező születési neve: *
Your answer
Jelentkező születési helye és ideje: *
Your answer
Jelentkező anyja neve: *
Your answer
Jelentkező sportvégzettsége *
Your answer
Jelentkező legmagasabb iskolai végzettsége: *
Your answer
Jelentkező képesítése(i): *
Your answer
Jelentkező postai címe (irányítószám, település, közterület neve, házszám): *
Your answer
Jelentkező telefonszáma: *
Your answer
Jelentkező e-mail címe: *
Your answer
Jelentkező testmagassága (cm): *
Your answer
Részvételi díjat befizető neve és címe (amennyiben nem azonos a képzésre jelentkezővel, illetve szervezet esetén adószáma): *
Your answer
Részvételi díjat, melynek összege 38.000,- Ft az alábbi módon fizetem: *
Required
Adataim megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg rendezvényeikről szóló tájékoztatójukat, e-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben elektronikus levélben kapjak tájékoztatást. Kijelentem továbbá, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban hozzájárulásomat adom a jelentkezési lap kitöltése során a MASPORT rendelkezésére bocsátott adataimnak a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezeléséhez. *
További tudnivalók:
1. Bankszámlaszám: Magyar Szabadidősport Szövetség, OTP Bank Zrt. 11706016-20464644
2. Banki átutalásnál a közlemény rovatba kérjük beírni: NW Instruktor képzés, jelentkező neve
2. A sportszakmai végzettséget igazoló dokumentum másolatát legkésőbb 2019.04.05-ig Bánhidi Rita projektgazda e-mail címére elküldeni (banhidi.rita@masport.hu) szíveskedjenek.
3. A jelentkezési lap MASPORT részére történő elküldésével Jelentkező kijelenti, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a gyakorlati képzésen a saját felelősségére vesz részt.
Köszönjük jelentkezését, várjuk szeretettel!
Bánhidi Rita projektgazda - Magyar Szabadidősport Szövetség
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service